Huurprijs tussentijds aanpassen

De verhuurder laat opeens weten dat hij de huur van je winkelruimte wil verhogen. Kan dat zomaar? Moet je daarmee akkoord gaan? En wat kan je eraan doen? Let op: de informatie op deze pagina geldt alleen voor winkelruimte. Voor woonruimte en overige bedrijfsruimte (lees: geen winkelruimte) gelden andere (wettelijke) regelingen.
Er zijn geen regels voor het vaststellen van de huurprijs van een winkelruimte. De verhuurder mag dus elk gewenst bedrag vragen. De huurder bepaalt of de ruimte de prijs waard is, en of hij of zij de gevraagde huurprijs kan betalen.

Wanneer mag de verhuurder de huurprijs aanpassen?

Een winkelpand wordt vrijwel standaard verhuurd voor een huurperiode van twee keer 5 jaar. De huurprijs over de eerste periode van 5 jaar wordt vaak in de overeenkomst opgenomen en staat vast. Na de eerste periode van 5 jaar mogen zowel huurder als verhuurder op ieder moment een nieuwe huurprijs voorstellen. Na deze huurperiode van totaal 10 jaar ontstaat een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Ook dan mogen huurder en verhuurder op ieder moment een nieuwe huurprijs voorstellen.
De huurprijsverhoging staat los van de jaarlijkse huurverhoging volgens een CBS-indexcijfer die in de meeste contracten is opgenomen. Deze huurverhogingen zijn geldig. Het is niet zinvol om bezwaar te maken tegen deze jaarlijkse verhoging.

Voorstel aangepaste huurprijs

Als je het niet eens bent met de aanpassing van de huurprijs, hoeft je het voorstel niet direct te accepteren. Laat de verhuurder weten dat je het er niet eens bent. Vraag ook waar het bedrag op is gebaseerd en hoe het is berekend.

De vergelijking gaat niet op

De huurprijs wordt vastgesteld aan de hand van de huurprijs van vergelijkbare winkelruimte in de omgeving. De meeste verhuurders onderbouwen de huurprijs met de (fors) hogere huurprijs van panden in de omgeving. Laat je daardoor niet van de wijs brengen. Panden zijn lang niet altijd echt vergelijkbaar. Een pand is vergelijkbaar bij overeenkomsten in locatie, oppervlakte, onderhoudsstaat, klantenstroom, bereikbaarheid enzovoorts. Vaak zijn er ook panden met een lagere huurprijs te vinden.

Aanpassing vastleggen

Ontdek je dat de huurprijzen van vergelijkbare panden in dezelfde omgeving lager zijn, overleg dan met je verhuurder. Bespreek of de huurprijs naar beneden kan en zo ja, met ingang van wanneer. Bereik je overeenstemming met de verhuurder? Leg dan schriftelijk vast wanneer de aangepaste huurprijs ingaat.

Oordeel van een deskundige en gerechtelijke procedure

Als jij en de verhuurder het niet eens worden over de huurprijs, kan een deskundige de huurprijs beoordelen. Dit is bijvoorbeeld een lokale makelaar of vastgoedexpert. Hij of zij geeft advies over de huurprijs aan de hand van de huurprijs van vergelijkbare panden. Kom je er met het advies van de deskundige nog niet uit, dan moet de rechter in een gerechtelijke procedure de huurprijs vaststellen. Ook een rechter vraagt bij het vaststellen van de huurprijs advies aan een deskundige over de huurprijzen van vergelijkbare winkelruimtes.

Huurverlaging vanwege leegstand

Leegstand van winkelruimtes leidt vaak tot een onaantrekkelijker winkelgebied en een daling van de huurprijzen. Ondernemers met langlopende huurovereenkomsten profiteren niet van die huurprijsdaling. Dit in tegenstelling tot een eventuele nieuwe huurder. In die gevallen kan het lonen om te overleggen met de verhuurder. Gaat deze niet mee in een voorstel tot huurverlaging, dan is het mogelijk een gerechtelijke procedure te starten.

 

Heb je vragen over de huurprijs?

Als bakker wil je niet alles zelf hoeven uitzoeken. Daarom delen wij veel bruikbare informatie met leden. En heb je als lid vragen? Dan bel je ons!

Het hele artikel lezen?

Wachtwoord resetten