Kan je besparen op waterschapsbelasting?

Je betaalt voor je bedrijf waterschapsbelasting: de heffing voor het gebruik van water en de lozing van vervuild water. Deze belasting bestaat uit drie heffingen: de watersysteemheffing, de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing. Soms gaat er iets mis bij de berekening van het watergebruik of wordt een te hoge WOZ-waarde gebruikt. Daardoor betaal je misschien teveel. Dus hoe kan je besparen op waterschapsbelasting?

Verontreinigingsheffing betaal je alleen als je rechtstreeks op het oppervlaktewater loost. De watersysteemheffing is gebaseerd op de WOZ-waarde; de zuiveringsheffing wordt geheven aan de hand van je watergebruik en hoe vuil het afgevoerde water is.

Watersysteemheffing

De watersysteemheffing berekent het waterschap op basis van de WOZ-waarde van de gebouwen en de economische waarde van de onbebouwde grond. De WOZ-waarde van panden is in 2018 over het algemeen gestegen. Deze hogere waarde beïnvloedt de hoogte van de watersysteemheffing. Je vindt de WOZ-waarde in de WOZ-beschikking van de gemeente. Ben je het niet eens met de waarde van je panden, dan maak je bezwaar bij de gemeente. Dit kan vaak online.

Zuiveringsheffing

Het waterschap int de zuiveringsheffing om de kosten voor de zuivering van afvalwater te dekken. De heffing wordt berekend op basis van uw watergebruik en hoe vuil het water is dat je afvoert. Op je voorlopige aanslag zie je de zuiveringsheffing terug in de vervuilingseenheden. Het is mogelijk dat deze berekening niet klopt. Het waterschap gaat er namelijk vanuit dat je watergebruik gelijk is aan het volume water dat je loost. Bakkerijen gebruiken echter een groot deel van hun water voor het maken van producten. Dit water loos je dus niet.

Daadwerkelijk volume

Hoe bereken je het daadwerkelijke volume dat je loost? Als je de rekentool hieronder invult, bereken je het watergebruik voor het gehele jaar. Hou daarbij rekening met seizoenartikelen, zoals stollen en oliebollen. Het water dat je gebruikt om producten te maken, mag je van het watergebruik aftrekken. Dit watergebruik vul je in bij de aangifte over 2018.

Valt de zuiveringsheffing in de voorlopige aanslag hoger uit dan in 2018, dan kan je bezwaar maken bij het waterschap. Geef in je bezwaar aan dat een groot deel van het water is gebruikt voor het vervaardigen van bakkerijproducten, waarbij water een ingrediënt is.

Uitzonderingen

Bij een aantal waterschappen kan je geen bezwaar maken met alleen de berekening in de rekentool. Zij stellen aanvullende eisen als je voor je daadwerkelijke watergebruik aangeslagen wil worden. Denk daarbij aan een watermeter bij de afvoer en/of een minimaal percentage water dat je voor de productie van levensmiddelen gebruikt. Informeer bij je waterschap of zij dergelijke voorwaarden hanteren.

Heb je hulp nodig bij het opstellen van het bezwaar? Neem dan contact op met de NBOV.

 

Meer weten over deze heffingen?

Als bakker wil je niet alles zelf hoeven uitzoeken. Daarom zorgen wij dat je op de hoogte bent van de nieuwste informatie. En heb je als lid vragen? Dan bel of mail je ons!

Het hele artikel lezen?

Wachtwoord resetten