Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen

De NBOV stimuleert naleving van de verplichtingen met betrekking tot het eLoket en de focus op maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen.

 • Bij de overheid onderstreept de NBOV dat duurzaam ondernemen voor elke ondernemer haalbaar moet zijn. Invullen van het eLoket blijkt bijvoorbeeld een te hoge administratieve lastendruk te vormen. Dat moet anders.
 • Op het gebied van energietransitie is het belangrijk dat er alternatieven beschikbaar zijn of komen. Als die voorzieningen beschikbaar zijn, moet dat voor de gehele sector zijn. Ook speelt de vraag of Nederland geschikt is voor alternatieve energiebronnen: voldoet het elektriciteitsnet?
 • Vanuit de ondernemingsgedachte speelt vooral de haalbaarheidsvraag: wanneer moet en kan je als bakkerondernemer (of als branche) voldoen aan de doelstellingen en wat kost dit? Van belang zijn daarbij zaken als: wanneer een keuze maken, wat is het beste alternatief, het investeringsvraagstuk in relatie tot afschrijvingstermijnen van 15-30 jaar, subsidiemogelijkheden, benodigde tijd om te schakelen van ene naar andere productiemiddel en mogelijkheden voor afspraken met gemeenten of energieleverancier.

Energietransitie en duurzaam ondernemen

Een gemiddelde brood- en banketbakker met een verkooppunt is een kleine mkb’er én grootverbruiker van energie. Hij valt daarmee onder de informatieplicht energiebesparing. Dit komt doordat het verbruik veelal hoger is dan 25.000 m3 aan gas en vaak ook hoger dan 50.000 kWh aan elektriciteit. Hoewel er veel wordt gesproken over duurzamere alternatieven voor gasgestookte ovens, maakt nog 90% van de bakkers gebruik van gasgestookte ovens. De sector is daarmee nog grotendeels afhankelijk van fossiele brandstoffen. Daarnaast vragen koelingen en vriezers ook de nodige elektriciteit. Bedrijven moeten voldoen aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord en de Greendeal voor een energietransitie.

 • De ambachtelijke bakkerij is een energie intensief bedrijf, te hoge energieprijzen vormen een bedreiging.
 • De noodzaak van duurzaam ondernemen en energietransitie is extra belangrijk voor als de ambachtelijke bakkerij.
 • Duurzaam ondernemen moet voor elke ondernemer haalbaar zijn. Wanneer moet en kan voldoen worden aan de doelstellingen en wat kost dit? Wanneer kies je voor alternatieven, wat is het beste alternatief, wat kost dit, hoeveel tijd kost het om over te schakelen?
  • Het wagenpark (van diesel/benzine naar elektrisch)
  • De gasgestookte oven (naar elektrisch of wellicht waterstof; dit betekent ook aanpassing van het productieproces)
  • Het gebouw (zonnepanelen of wateropslag op het dak, isolatie van de panden)
  • Werkprocessen aanpassen
  • hergebruiken van opgewekte energie
 • Is er subsidie mogelijk, eigen vermogen beschikbaar of wil de bank financieren?
 • Wat energietransitie betreft moeten er alternatieven beschikbaar zijn of komen voor de hele sector. Ook speelt de vraag of Nederland geschikt is voor alternatieve energiebronnen. Het elektriciteitsnet is lokaal namelijk vaak ontoereikend. Wat zijn de mogelijkheden voor afspraken met gemeente of energieleverancier?
 • De NBOV pleit samen met andere branches voor de aanpassing van de ODE.
 • Het eLoket is ingewikkeld en levert een te hoge administratieve lastendruk op. Dat moet anders.

 

Meer weten over verantwoord ondernemen?

Als bakker wil je niet alles zelf hoeven uitzoeken. Daarom delen wij veel bruikbare informatie met leden. En heb je als lid vragen? Dan bel je ons!

Het hele artikel lezen?

Wachtwoord resetten