Subsidieregeling verbeteren winkel- en centrumgebieden Zuid-Holland

Voor winkeliers, ondernemers en gemeenten in Zuid-Holland die samen hun winkel- en centrumgebied willen verbeteren, stelt de provincie subsidie beschikbaar. Dit is de subsidieregeling verbeteren winkelgebied en centrumgebieden Zuid-Holland. De focus ligt op het verbeteren en verhogen van de kwaliteit en het functioneren van deze gebieden. De provincie wil op deze wijze helpen om winkel- en centrumgebieden te versterken, compacter te maken en bijvoorbeeld leegstand op te lossen. De urgentie om hierop in te blijven zetten, blijft de komende jaren groot, versterkt door de effecten van de coronacrisis.

Het subsidieplafond bedraagt € 350.000,- voor de openstelling van de subsidieregeling van 1 maart 2024 tot en met 31 december 2024.

Diverse activiteiten

Er kan voor 7 verschillende soorten activiteiten subsidie worden aangevraagd:

  1. Plan of meerjarenprogramma voor het oprichten of verder ontwikkelen van een winkeliers- of ondernemersvereniging.
  2. Plan of meerjarenprogramma om de onderlinge samenwerking tussen betrokken actoren van een winkel- of centrumgebied te verbeteren.
  3. Oriënterend vooronderzoek, gericht op het doen van een in voldoende mate ondersteunend verzoek aan een gemeente tot het vaststellen van een verordening als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones.
  4. Planvormingsproject gericht op compacter maken winkelgebied, saneren verspreid liggend winkelaanbod of saneren van detailhandel.
  5. Planvormingsproject door een gebieds- of centrummanager of daartoe gespecialiseerd adviesbureau op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijk functioneren.
  6. Uitvoeringsproject gericht op compacter maken winkelgebied, saneren verspreid liggend winkelaanbod of saneren van detailhandel.
  7. Uitvoeringsproject door een gebieds- of centrummanager of daartoe gespecialiseerd adviesbureau op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijk functioneren.

Aanvrager

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan winkeliers- en ondernemersverenigingen die in de betreffende winkel- en centrumgebied actief zijn, een stichting BIZ, of aan een gemeente. Meer informatie vind je op de website van de provincie Zuid-Holland.

 

Meer weten over subsidieregelingen vebeteringen winkelgebied?

Op de website van de provincie Zuid-Holland vind je alle informatie over de subsidieregeling. Toch nog een vraag aan ons? Bellen!

Het hele artikel lezen?

Wachtwoord resetten