Waterschapsbelasting

Waterschapsbelasting is de heffing voor het gebruik van water en de lozing van vervuild water. Bij bakkerijen wordt de waterschapsbelasting niet altijd correct berekend. Er gaat soms iets mis bij de berekening van het watergebruik of er wordt een te hoge WOZ-waarde gehanteerd. De NBOV helpt  je graag bij het opstellen van een bezwaar.

Drie heffingen

Waterschapsbelasting bestaat uit drie heffingen:

  1. Verontreinigingsheffing: betaal je alleen als je rechtstreeks loost op het oppervlaktewater.
  2. Watersysteemheffing: is gebaseerd op de WOZ-waarde van de gebouwen en de economische waarde van de onbebouwde grond. Deze waarde staat in de WOZ-beschikking van de gemeente. Ben je het niet eens met de waarde van je panden? Bezwaar maak je bij de gemeente.
  3. Zuiveringsheffing: wordt berekend op basis van het watergebruik en hoe vuil het water is dat je afvoert. Soms klopt deze berekening niet. Het waterschap gaat er dan vanuit dat de hoeveelheid die je loost gelijk is aan je watergebruik. Bakkerijen gebruiken echter een groot deel van hun water voor het maken van producten. Dit water loos je dus niet.

Aanslag op basis van daadwerkelijk watergebruik

De aanslag van je watergebruik gaat uit van de hoeveelheid ingenomen water. Dit is niet de hoeveelheid water die je daadwerkelijk loost naar de afvalwaterzuivering. Wil je een aanslag op het daadwerkelijke watergebruik? Dan stellen waterschappen aanvullende eisen. Je moet dan bijvoorbeeld een watermeter op meerdere installaties of de afvoer laten installeren. Of minimaal een bepaald percentage water gebruiken voor de productie van levensmiddelen. Informeer daarom altijd bij je waterschap of en welke voorwaarden er zijn.

 

Meer weten over waterschapsbelasting?

Of het nu is op het gebied van bedrijfsvoering, juridisch, financieel/fiscaal of huisvesting: onze adviseurs geven leden graag persoonlijk advies. Gericht op jouw onderneming en jouw situatie.

Het hele artikel lezen?

Wachtwoord resetten