Ambacht

Al jaren discussiëren we over wat ‘ambacht’ nou precies is. Bij de NBOV hebben we dit onderwerp regelmatig rond de bestuurstafel en in de Themacafés besproken. Een algemeen geaccepteerde definitie van ‘ambacht’ is ‘handwerk dat wordt aangeleerd om een beroep mee uit te oefenen’. Vaak staat er dan bij dat het ambacht in zekere mate ook automatisering en mechanisering toepast. Daarmee is het onderscheid ten opzichte van ‘industrie’ een grijs gebied.

We hebben al geprobeerd tal van regels te bedenken om de term ‘ambacht’ te beschermen. Uiteindelijk zijn we er niet van overtuigd dat dit de goede weg is. Het beschermen van termen betekent ook weer ontduiking, controle en vervolgen. De kracht van alles wordt tenslotte bepaald door de zwakste schakel.

De NBOV heeft daarom een beeldmerk voor het ambacht ontwikkeld. Denk bijvoorbeeld aan het beeldmerk van de leerbedrijven: een duidelijk merk dat iedereen naar buiten uitdraagt.

Het levert echt een positieve bijdrage aan het beeld van de ambachtelijke bakkerij.
- Jos den Otter

Voor de komende jaren is het van belang dat het beeldmerk een positieve bijdrage gaat leveren aan het beeld van de ambachtelijke bakkerij. We introduceren het beeldmerk op Bakkersvak – en we nodigen je van harte uit om het samen met ons betekenis te geven!

De veranderende NBOV heeft ertoe geleid dat wij de bezoeken van de Externe Leden Service (ELS)-medewerkers op een andere manier gaan invullen. Henk, Jan en Theo zijn van grote waarde geweest voor de vereniging: via hen hoorden we de geluiden en wensen van jou als lid. De NBOV richt zich voortaan nog nadrukkelijker op ondernemerschap. Daarom zal naast Frans Holtkamp ook Jaap van der Ham hieraan invulling geven. Inmiddels heeft een aantal leden al kennisgemaakt met Jaap. Hij gaat veel bakkers het komende jaar bezoeken. Tot slot: maak gebruik van de NBOV. Dankzij de oplettendheid van de NBOV-medewerkers hebben we bijvoorbeeld in december voor tientallen leden in totaal ongeveer € 170.000,- kunnen besparen bij de slapende dienstverbanden. Als ik dat zie zeg ik: goed bezig!

Ambachtelijke groet,

Jos den Otter

Wachtwoord resetten
Lid worden

Geniet van alle voordelen die een NBOV-lidmaatschap te bieden heeft