Ambachtelijke bakkers luiden met succes de noodklok!

Maandenlange hebben we gesprekken gevoerd in Den Haag. We organiseerden gerichte, ludieke acties via publiek, media, ambtenaren en politiek. Met als gevolg dat het kabinet dinsdag (na de troonrede) eindelijk iets heeft laten weten. “Steun mkb’ers moet in november geregeld zijn”, aldus Adriaansens, Minister van Economische Zaken en Klimaat. Hier lees je het hele artikel. Maar woorden alleen zijn niet genoeg. Afgelopen woensdag was het eerste gesprek om deze woorden om te zetten in een doeltreffende oplossing. Die moet vooral snel in gang worden gezet. In de tussentijd moet er een tijdelijke oplossing zijn voor bedrijven die nu acute problemen hebben.

Op Prinsjesdag hebben Marie-Hélène Zengerink en Arend Kisteman namens de NBOV tompouces aangeboden aan de Tweede Kamer. De tompouces waren voorzien van de tekst ‘Ambachtelijke bakkers luiden de noodklok, wij willen blijven bakken’. Omdat dit de enige protestactie ín de Tweede Kamer was, kregen we de volle aandacht. Dit ludieke gebaar werd door Hawre Rahimi (Portefeuille: Economische Zaken – mkb – Ondernemerschap) in ontvangst genomen. De boodschap is meer dan duidelijk. Er moet iets gebeuren en snel.

Na Prinsjesdag gaat het verder

Prinsjesdag is geweest, de Miljoenennota is gepresenteerd. Er zijn meer plannen in de rijksbegroting, zoals 10% verhoging voor het minimumloon. Hier is wat ons betreft het laatste woord nog niet over gezegd. Wij hebben berekend wat dat betekent voor onze sector. Bovendien hebben cao-partijen al stappen gezet om de laagste lonen te verhogen en om de instroom in de bedrijfstak aantrekkelijker te maken. We moeten voorkomen dat het dubbelop wordt. “Het is dus niet voorbij”, zegt Marie-Hélène Zengerink, “Eigenlijk begint het nu pas écht. De debatten in de Tweede Kamer over de Miljoenennota, zijn in volle gang. Alles is nog vloeibaar”.

De lobby gaat (altijd) door

Voor de korte en de lange termijn blijven we in gesprek en inzetten op verlaging van de kosten en een gunstig ondernemersklimaat. Alle fractievoorzitters hebben een brief ontvangen van de NBOV over de noodzaak van forse verlaging van de energielasten. De brief is geschreven namens de leden. In de brief noemen we ook de negatieve effecten van de plannen voor de verhoging van het minimumloon en de verkorting van de arbeidsduur per week. De werkgeverslasten zijn sowieso al te hoog. En grondstofprijzen, huurindexatie, transportkosten et cetera zijn explosief gestegen. In deze oproep staan feiten en cijfers, zodat de fracties de situatie in de branche herkennen en voorbereid zijn op de debatten in de Tweede Kamer.

We zijn blij met de toezeggingen, maar het komt nu aan op snelle en doeltreffende uitvoering. De ingangsdatum van november komt voor een aantal ondernemers al te laat. We sturen daaromaan op een tijdelijke noodmaatregel. Neem contact op met de NBOV als er acuut een oplossing nodig is die niet kan wachten.

P&O inloopdagen

Niet alleen tijdens Prinsjesdag veranderen er zaken. Ook eerder dit jaar zijn er wijzigingen doorgevoerd die per het nieuwe jaar ingaan. Op 24 & 25 Oktober organiseert de NBOV de jaarlijkse P&O inloopdagen voor haar leden. We gaan dan in op de veranderingen en wat dit concreet betekent voor jou als ondernemer.

Wachtwoord resetten
Lid worden

Geniet van alle voordelen die een NBOV-lidmaatschap te bieden heeft