Regeldruk

Bedrijven zijn veel tijd en geld kwijt aan overheidsregels. Denk aan formulieren invullen, vergunningen aanvragen of uitbetalen bij ziekte. Om de regeldruk te verminderen, zoekt de NBOV naar nieuwe manieren om regels eenvoudiger te maken, af te schaffen of werkbaar te houden.

We werken hiervoor samen met verschillende partners, zoals MKB-Nederland en de Coalitie Winkelambacht. Bij die laatste zijn de brancheorganisaties van kappers (Anko), slagers (KNS), bloemisten (VBW) en schoenherstellers (NSV) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) betrokken. Met de Coalitie Winkelambacht zijn eerder al resultaten geboekt met de bhv-tool, de uitzondering bij voedingswaardedeclaratie en de infographic beeld en geluid.

  • De bhv-tool Help123 helpt ondernemers te voldoen aan de arbowetgeving.
  • Er is een uitzondering voor de voedingswaardedeclaratie. Dit betekent dat een ambachtelijke bakkerij geen voedingswaardedeclaratie hoeft op te nemen op het etiket van ambachtelijke voorverpakte producten.
  • Aan de hand van de infographic beeld en geluid bepaal je of je de bijdrage voor het gebruik van beeld en geluid moet betalen.

Resultaten

In 2019 is het rapport Winkelambacht 2.0 gepubliceerd. De coalitie is met het Ministerie van EZK en de andere ministeries en overheidsinstanties aan de slag gegaan met de mogelijke oplossingen uit dit rapport. De resultaten daarvan zijn:

  • Op het arboportaal staan nu antwoorden op veelgestelde vragen. Bijvoorbeeld ’Wat doet een arbodeskundige of een arbodienst?’ Animaties van de veelgestelde vragen zijn op de homepage te vinden. Bekijk deze animaties eens met je medewerkers, om arbeidsomstandigheden eenvoudig bespreekbaar te maken.
  • Het percentage van de werkkostenregeling is verhoogd van 1,2% naar 1,7%. Hierdoor heb je meer vrije ruimte om zaken aan je personeel te schenken.
  • Het format voor de verantwoording van de subsidie praktijkleren is vereenvoudigd. Als je dus in de steekproef valt, hoef je minder gegevens aan te leveren. Daarnaast werkt de coalitie samen met OCW en de RVO aan de mogelijkheid om gegevens via DUO en de Belastingdienst te koppelen. Dit bespaart je veel tijd.

MKB-toets

Voor de MKB-toets werkt de NBOV samen met MKB-Nederland en het Ministerie van EZK. De toets zorgt ervoor dat ondernemers in het mkb bij een nieuwe wet in een vroege fase hun mening mogen geven. Hierdoor krijg je zelf meer invloed op nieuwe wetteksten en dus op regeldruk. Ben je geïnteresseerd in deelname aan het panel voor de MKB-toets? Laat het weten.

Wachtwoord resetten