Partneroverzicht

Samen werkt vaak beter dan alleen. Dit geldt voor jou als ondernemer en voor de NBOV. Op vele vakgebieden werkt de NBOV samen met de leden, de overheid en collega-organisaties. Dit gebeurt door contacten en overleg, en door kennis, ervaring en informatie uit te wisselen. Tijdens vakwedstrijden, ontmoetingsmomenten, voorlichtings- en themabijeenkomsten. Want ook voor de verbinding met elkaar bent u lid van de NBOV.
Wachtwoord resetten
Lid worden

Geniet van alle voordelen die een NBOV-lidmaatschap te bieden heeft