Aanzeggen, verlenging en ketenregeling

Eén maand voordat een tijdelijk contract afloopt, breng je de medewerker schriftelijk op de hoogte. Je laat weten of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt verlengd. Hij of zij kan dan (indien nodig) tijdig op zoek naar ander werk. In onderstaande documenten vind je informatie over de aanzegverplichting en het aantal tijdelijke contracten dat je achtereenvolgend kan sluiten (de ketenregeling). Ook kan je voorbeeldbrieven downloaden voor de beëindiging van verschillende arbeidsovereenkomsten. Hier zorg je dat je op de hoogte bent van aanzeggen, verlenging en ketenregeling.

Ketenregeling

De ketenregeling is een regeling waarin staat hoeveel tijdelijke contracten je iemand mag geven. Geef je iemand een aantal opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd? Dan kan daardoor automatisch een contract voor onbepaalde tijd ontstaan als:

  • Er sprake is van meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Ze hebben elkaar opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan zes maanden. In dat geval geldt de laatste arbeidsovereenkomst als ‘aangegaan voor onbepaalde tijd’. Ook als de partijen met nadruk opnieuw bepaalde tijd hebben afgesproken.
  • Er sprake is van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die opgeteld niet over de 36 maanden heen gaan. En die elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan zes maanden. Dan geldt de laatste arbeidsovereenkomst als een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Het is ingegaan op het moment dat het totaal boven de 36 maanden uitkwam.

Voor de berekening van de 36 maanden worden de tussenpozen meegerekend. Maar zodra er een tussenpoos van meer dan zes maanden zit tussen de verschillende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, wordt de keten onderbroken en begint de telling opnieuw (art. 7:668a lid 1 BW). In de CAO Bakkersbedrijf staat een afwijkende regeling voor werknemers die aan de vakopleiding deelnemen. Er ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als:

  • Er meer dan zes tijdelijke arbeidsovereenkomsten zijn gesloten die steeds direct of binnen niet meer dan zes maanden na elkaar worden afgesloten, of;
  • Opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten (inclusief tussenperioden van niet langer dan zes maanden) langer duren dan zes jaar (72 maanden).

Wanneer je mag verwachten dat iemand de vakopleiding binnen een jaar afrondt, mag de arbeidsovereenkomst maximaal één jaar bedragen.

Uitleg ketenregeling

In de video krijg je meer uitleg over de ketenregeling. In de regeling staat hoeveel tijdelijke arbeidscontracten je iemand mag geven voor het automatisch een vast contract wordt. Goed dus om dit in de gaten te houden.

Zie hieronder ook de verschillende downloads met betrekking tot de ketenregeling.

Bekijk de video

Vragen over aanzeggen, verlengen en ketenregeling?

Met veel verschillende regelingen weet je soms niet meer hoe het precies zit. Leden kunnen ons altijd bellen voor personeelsadvies op maat.

Het hele artikel lezen?

Wachtwoord resetten