Calamiteitenverlof

Als je medewerker het werk plotseling moet onderbreken door een kortdurende, ongeplande situatie is er sprake van calamiteitenverlof. Het kan hierbij ook gaan om zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden. In het kort betekent dit het volgende:

Wanneer? In een onvoorziene situatie of in de wet of cao benoemde situaties.
Hoe lang? Afhankelijk van situatie.
Loon? 100% loondoorbetaling.
Bijzonderheden:

  • Calamiteiten zijn onvoorziene/plotselinge omstandigheden, waarvoor de medewerker direct het werk moet verlaten.
  • Als een calamiteit of bijzondere omstandigheid op een niet-werkdag valt, is er geen compensatie.

In artikel 31 uit de cao zie je wanneer een werknemers recht heeft op verlof.

Vragen over calamiteitenverlof?

Bij de NBOV geloven we in persoonlijk contact. Zeker als je bij vragen over onverwachte gebeurtenissen advies op maat nodig hebt.

Het hele artikel lezen?

Wachtwoord resetten