Functie-indeling ORBA

De indeling in een juiste (bedrijfs)functie is van groot belang. Neem hiervoor goed de tijd. De functies in de bakkerijsector worden op waarde bepaald aan de hand van het functiewaarderingssysteem ORBA. Dit is de methode van de Werkgeversvereniging AWVN om functies te analyseren, wegen en waarderen. De focus ligt op de output: de verwachte bijdrage aan het bedrijfsresultaat van elke functie. Het functiewaarderingssysteem maakt de onderlinge rangorde (hiërarchie) tussen functies duidelijk. ORBA zorgt zo voor objectieve en transparante onderbouwing van beloningsverschillen.

Het is de bedoeling dat elke werkgever de bedrijfsfunctie vergelijkt met één van de 45 voorbeeldfuncties in de cao. Elke voorbeeldfunctie is gekoppeld aan een salarisschaal. Je kiest voor de salarisschaal die hoort bij de voorbeeldfunctie die het meest lijkt op de functieomschrijving van de medewerker. Dit heet ook wel de referentiefunctie.

Juiste inschaling

Door de medewerker op juiste manier in te schalen voorkom je discussie achteraf. Bij onjuiste inschaling kan je te maken krijgen met een loonvordering. Een loonvordering instellen kan met terugwerkende kracht tot vijf jaar. Volg de volgende stappen voor de juiste inschaling en regel alles altijd schriftelijk.

    1. Stel een functieomschrijving op.
    2. Bepaal welke referentiefunctie uit de cao het beste aansluit.
    3. Licht toe waarom de referentiefunctie het beste aansluit.

Aan de functie is een schaal gekoppeld. De medewerker ontvang het loon dat past bij de schaal. Over de functiejaren en treden kan je met de medewerker onderhandelen. Als je er samen uit bent, noteer je de schaal, functiejaren en trede in de arbeidsovereenkomst. De functieomschrijving voeg je als bijlage toe aan de arbeidsovereenkomst.

Bovenstaand stappenplan is een verkorte weergave. Het volledige stappenplan vind je in Bijlage B deel 2 van de cao.

Direct downloaden

Vragen over deze informatie?

Bij de NBOV geloven we in persoonlijk contact. Je medewerker goed inschalen is soms best een uitdaging. Heb je vragen? We denken graag met je mee.

Het hele artikel lezen?

Wachtwoord resetten