Loonsverhoging

Afhankelijk van onderhandelingen met de medewerker, promotie, ervaring en/of cao-verhogingen, kan het loon van medewerker stijgen. Loonsverhoging kan dus goed samenhangen met de beoordeling die je de medewerker geeft. Hieronder geven we een aantal voorbeeldsituaties.

Collectieve loonsverhoging

In de cao staan collectieve loonsverhogingen die per een bepaalde datum ingaan. Deze afspraken worden door cao-partijen gemaakt. Deze verhogingen hangen samen met indexering, inflatie en de arbeidsmarkt. Behalve door je lidmaatschap bij de NBOV (waar je kan meepraten in de cao-commissie) heb je op deze verhogingen geen invloed.

Periodieke loonsverhoging

In de cao staan loontabellen. De loontabellen hebben schalen en treden. Horizontaal staan de schalen die iets zeggen over de functie van de medewerker. Verticaal staan de treden die iets zeggen over de ervaring en/of beoordeling van de medewerker.

Voor de periodieke loonsverhoging geldt als uitgangspunt dat je deze jaarlijks per 1 januari toekent. De medewerker krijgt er dan een trede (verticaal) bij en daarmee een hoger uurloon. Dit doe je totdat het maximum van de schaal is bereikt. De periodieke loonsverhoging hoeft in de volgende situaties niet toegepast te worden als de medewerker op of na 1 oktober:

  • in dienst komt
  • 21 jaar wordt
  • promotie maakt.

Voor de medewerker die een uurloon ontvangt dat in het gearceerde (gekleurde) gedeelte van de schaal ligt, is het mogelijk een periodiek niet toe te kennen. Je moet dan wel een voortgangsgesprek voeren en schriftelijk vastleggen dat je op basis van die beoordeling niet overgaat tot het toekennen van een periodiek. Hiervoor gebruik je een beoordelingsformulier.

Vragen over loonsverhoging?

Een loonverhoging kan te maken hebben met collectieve of periodieke stijging van het loon. Heb je vragen? Laat het ons weten.

Het hele artikel lezen?

Wachtwoord resetten