NBOV ontwikkelt RI&E bakkerijbranche

Als werkgever moet je nadenken over de arbeidsomstandigheden in je bedrijf. Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een belangrijk onderdeel van die arbeidsomstandigheden. Bedrijven brengen daarmee de risico’s binnen hun bedrijf in kaart. Op basis van die inventarisatie tref je eventuele maatregelen. En het is de basis voor een plan van aanpak (PvA) met daarin wie, wanneer, welke maatregel neemt.

De NBOV heeft een RI&E laten ontwikkelen voor de ambachtelijke bakkerijbranche. FNV en CNV hebben deze RI&E medeondertekend. Hierdoor is het voor ondernemers veel gemakkelijker om te voldoen aan de arbo-wetgeving. Bedrijven tot 25 medewerkers hoeven deze branche erkende RI&E niet meer te laten toetsen als hij volledig is ingevuld. Voor bedrijven met meer dan 25 medewerkers geldt die eis wel, maar dan is de tool een goede basis voor alle stappen die je als ondernemer moet doorlopen om te voldoen aan de RI&E.

Deze nieuwe branche-RI&E vind je hier. Bedrijven (ook bedrijven met minder dan 25 werknemers) die dit instrument gebruiken, moeten dit en het plan van aanpak laten toetsen. Dat kan door een gecertificeerde arbodienst of door een gecertificeerde arbo-kerndeskundige. Heb je nog geen arbodienst? Kies dan voor een arbodienst die de bakkerijsector kent. Achtergrondinformatie vind je op het steunpunt.

Vragen over de RI&E?

Leden kunnen altijd met hun vragen terecht bij de NBOV voor advies op maat. We kijken dan naar de situatie die bij jou speelt.

Het hele artikel lezen?

Wachtwoord resetten