Onderhandelingsresultaat - nieuwe cao-afspraken ambachtelijke bakkerij

Lees hier de nieuwe cao-afspraken ambachtelijke bakkerij, het onderhandelingsresultaat is vastgelegd in de nieuwe CAO Bakkersbedrijf. 

1. Looptijd CAO Bakkersbedrijf

De cao heeft een duur van 21 maanden: van 1 juni 2023 tot 1 maart 2025

2. Salarisverhoging ambachtelijke bakkerij

De salarisschalen worden tijdens de looptijd als volgt aangepast:

a. 6,00% per 1 december 2023 (of loonperiode 13/2023).
b. 5,00% per 1 juni 2024 (of loonperiode 7/2024).
c. 2,75% per 1 januari 2025 (of loonperiode 1/2025.
d. Verhogingen die door individuele werkgevers zijn betaald voor 1-12-2023 worden niet
verrekend. Per 1-12-2023 wordt vervolgens de afgesproken 6% betaald. Afwijkende
afspraken die vakbonden met werkgevers hebben gemaakt, blijven van toepassing voor
zover die beter zijn. Dat geldt ook voor afwijkende afspraken die werknemers met hun
werkgever hebben gemaakt.

3. Wijzigingen startsalaris en jeugdlonen

a. Verhoging aanvangssalaris Ambachtelijke Bakkerij. De werknemer wordt bij
indiensttreding met ingang van 1 januari 2024 op de tweede functietrede ingeschaald. Dit
geldt voor alle functiegroepen in beide functie-uurloontabellen. Functietrede één vervalt
per dezelfde datum.
b. Salarisverhoging jeugdlonen
De jeugdloonschalen worden op hetzelfde moment en met hetzelfde percentage
verhoogd (zie 2) als alle salarisschalen.
c. Hetzelfde onder a wordt nogmaals toegepast per 1-1-2025 zodat vanaf dat moment de
functie-uurloontabellen voor de ambachtelijke bakkerij 2 functietreden minder kennen.

4. Sociaal Fonds Bakkersbedrijf

De premie voor werkgevers in de Ambachtelijke bakkerij voor het Sociaal Fonds. Bakkersbedrijf wordt in de periode 1 januari 2025 tot en met 31 juli 2025 gesteld op 0,5%. Vanaf 1 augustus 2025 wordt de premie gesteld op 1% tenzij partijen daarover voordien
andere afspraken maken.

Meer weten?

Heb je vragen over de nieuwe cao-afspraken? Of wil je als lid iemand spreken over wat de cao betekent voor jouw bakkerij?

Het hele artikel lezen?

Wachtwoord resetten