Vakantieverlof

In de cao is geregeld dat een medewerker in totaal recht heeft op vijf keer de arbeidsomvang per week: vier weken wettelijk en één week bovenwettelijk. De wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen worden tegelijkertijd opgebouwd. In het kort betekent dit het volgende:

Wanneer? Na aanvraag van de medewerker.
Hoe lang? Vijf werkweken per jaar: vier wettelijk, één bovenwettelijk.
Loon? 100% loondoorbetaling.
Bijzonderheden:

  • Vervaltermijn: wettelijk verlof halfjaar na opbouw en bovenwettelijk verlof vijf jaar na opbouw.
  • Schriftelijke aanvraag door medeweker en akkoord of afwijzing van jou binnen twee weken na aanvraag.
  • Afwijzen van de aanvraag voor vakantieverlof kan bij een zwaarwegend bedrijfsbelang.
  • Hou deze administratie goed bij en deel hiervan twee keer per jaar een exemplaar.

Vragen over vakantieverlof?

Meestal gaat het goed, maar soms zorgt vakantieverlof voor problemen. Heb je vragen? Leden kunnen altijd bij ons terecht voor advies op maat.

Het hele artikel lezen?

Wachtwoord resetten