Verzuimbeleid

Ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn niet hetzelfde. Het één kan wel het gevolg zijn van het ander. Een medewerker kan als gevolg van een ziekte niet in staat zijn om het werk te verrichten. De medewerker heeft dan gedurende een periode van 104 weken aanspraak op doorbetaling van (een deel van) het loon.

Soms is de medewerker ziek maar zijn er wel arbeidsmogelijkheden. Misschien is het mogelijk (ander) passend werk uit te voeren. In dat geval spreken we over: ziek zijn maar wel in staat om te werken. Ziekmelden heeft dan weinig nut en van ziekteverlof is waarschijnlijk geen sprake.

Controlevoorschriften bij ziekte noemen we ook wel ‘verzuimreglement’. De medewerker is verplicht om de controlevoorschriften op te volgen. Ze moeten dan wel redelijk zijn, schriftelijk zijn vastgelegd en de medewerker mag niet verplicht worden de werkgever te informeren over de aard van zijn ziekte.

Hieronder download je handige documenten die je bijvoorbeeld kan opnemen in je personeelshandboek of in een afzonderlijke regeling over verzuimbeleid.

Vragen over ziekte en verzuim?

Heldere afspraken maken vooraf helpt problemen voorkomen. Deze documenten helpen je op weg. Toch nog vragen? Bel ons!

Het hele artikel lezen?

Wachtwoord resetten