Zieke medewerker? Let op de loondoorbetaling!

Zieke medewerker? Let op de loondoorbetaling! Zodra een medewerker zich ziek meldt, gelden er namelijk regels voor de loondoorbetaling. In de CAO Bakkersbedrijf staat gedetailleerd welke regels dat zijn en wat je wel en niet moet betalen. In de dagelijkse praktijk wordt regelmatig teveel loon betaald. Ondernemers komen daar soms pas na twee jaar ziekte achter en dat kan veel geld kosten. In de eerste twee ziektejaren moet de werkgever het loon van een medewerker doorbetalen.

  • In de cao is vastgelegd wat en hoeveel je per maand moet doorbetalen.
  • Als een medewerker langdurig ziek is, wordt na een half jaar het percentage loon dat je moet doorbetalen steeds lager.

De vakantietoeslag bedraagt nooit meer dan de vakantietoeslag berekend over één jaar. De duur van de arbeidsongeschiktheid is hierbij niet van belang. De wet WML is hierbij van toepassing. Dit betekent kortweg dat in het tweede ziektejaar geen vakantietoeslag wordt uitgekeerd. Dat geldt wel alleen als het totaal uit te keren loon in dat jaar niet minder bedraagt dan 108% van het minimumloon.

Regelmatig betalen werkgevers in het tweede ziektejaar wel vakantiegeld. Bijvoorbeeld omdat hun boekhouder, accountant of loonadministrateur deze regel over het hoofd heeft gezien. Geef daarom aan degene die je loonadministratie uitvoert door wat er precies in de cao is vastgelegd over loondoorbetaling bij ziekte. Kom je daar niet uit, bel dan gerust met de adviseurs van de NBOV.

Beëindiging dienstverband na twee jaar ziekte

Na twee jaar ziekte vervalt het opzegverbod: je mag het dienstverband van de medewerker beëindigen. Je moet daarbij de transitievergoeding betalen, dit is in de wet vastgelegd. Het UWV compenseert de transitievergoeding.

Let op: heb je tijdens de ziekteperiode 100% van het loon doorbetaald in plaats van de percentages in de cao? En ontdek je dit bij de beëindiging van het dienstverband? Neem dan contact op met de NBOV over hoe je dit het beste kan verrekenen. De manier waarop je dit doet kan er namelijk voor zorgen dat je de transitievergoeding niet (volledig) gecompenseerd krijgt.

Vragen over loondoorbetaling?

Als bakker wil je niet alles zelf hoeven uitzoeken. Daarom delen wij onze kennis graag met leden. En heb je vragen? Bel ons dan.

Het hele artikel lezen?

Wachtwoord resetten