Zorgverlof

Een medewerker heeft recht op kortdurend zorgverlof. Dat is bijvoorbeeld het geval als hij of zij als enige de noodzakelijke zorg kan bieden aan een zieke in de naaste omgeving. Een medewerker heeft per periode van twaalf maanden recht op maximaal twee weken kortdurend zorgverlof. Je betaalt 70% van het loon door. De medewerker heeft per periode van twaalf maanden recht op maximaal zes weken langdurend verlof. Dit is onbetaald verlof. In het kort betekent dit het volgende:

Kortdurend zorgverlof

Wanneer? De medewerker kan als enige noodzakelijk zorg bieden aan een zieke in de naaste omgeving.
Hoe lang? Maximaal twee werkweken per twaalf maanden.
Loon? 70% loondoorbetaling.
Bijzonderheden?

  • De medewerker moet de enige zijn die de hulp kan bieden.
  • Een naaste in het ziekenhuis krijgt al noodzakelijk zorg.
  • Je mag de medewerker achteraf om (schriftelijk) bewijs vragen.

Langdurend zorgverlof

Wanneer? Bij verzorging van iemand die levensbedreigend ziek is. Of bij noodzakelijke verzorging van iemand die voor langere tijd ziek of hulpbehoevend is.
Hoe lang? Maximaal zes werkweken per twaalf maanden.
Loon? Geen loondoorbetaling.
Bijzonderheden:

  • Het gaat hier vaak om ernstige situaties. Ga met de medewerker in gesprek.
  • Spreek met de medewerker af hoe en wanneer het verlof wordt opgenomen.

 

Vragen over zorgverlof?

Bij de NBOV geloven we in persoonlijk contact. Laat het dus weten als je advies nodig hebt bij een situatie in jouw bakkerij.

Het hele artikel lezen?

Wachtwoord resetten