Huurprijs tussentijds aanpassen

29 september 2020

De verhuurder laat opeens weten dat hij de huur van uw winkelruimte wil verhogen. Kan dat zomaar? Moet u daarmee akkoord gaan? Wat kunt u eraan doen? Let op: de informatie op deze pagina geldt alleen voor winkelruimte. Voor woonruimte en overige bedrijfsruimte (lees: geen winkelruimte) gelden andere (wettelijke) regelingen.

Er zijn geen regels voor het vaststellen van de huurprijs van een winkelruimte. De verhuurder mag dus elk gewenst bedrag vragen. De huurder bepaalt of de ruimte de prijs waard is, en of hij de gevraagde huurprijs kan betalen.

 

Wanneer mag de verhuurder de huurprijs aanpassen?

Een winkelpand wordt vrijwel standaard verhuurd voor een huurperiode van twee keer 5 jaar. De huurprijs over de eerste periode van 5 jaar wordt vaak in de overeenkomst opgenomen en staat vast. Na de eerste periode van 5 jaar mogen zowel huurder als verhuurder op ieder moment een nieuwe huurprijs voorstellen. Na deze huurperiode van totaal 10 jaar ontstaat een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Ook dan mogen huurder of verhuurder op ieder moment een nieuwe huurprijs voorstellen. 

De huurprijsverhoging staat los van de jaarlijkse huurverhoging volgens een CBS-indexcijfer die in de meeste contracten is opgenomen. Deze huurverhogingen zijn geldig. Bezwaar tegen deze jaarlijkse verhoging is niet zinvol.

 

Voorstel aangepaste huurprijs

Als u het niet eens bent met de aanpassing van de huurprijs, hoeft u het voorstel niet direct te accepteren. Laat de verhuurder weten dat u het niet eens bent met de verhoging, vraag waar dit bedrag op is gebaseerd en hoe het is berekend. 

 

Wat als u er niet uitkomt

De huurprijs wordt vastgesteld aan de hand van de huurprijs van vergelijkbare winkelruimte in de omgeving. De meeste verhuurders onderbouwen de huurprijs met de (fors) hogere huurprijs van panden in de omgeving. Laat u daardoor niet van de wijs brengen. Deze panden zijn namelijk lang niet altijd echt vergelijkbaar. Een pand is vergelijkbaar bij overeenkomsten in locatie, oppervlakte, onderhoudsstaat, klantenstroom, bereikbaarheid enzovoorts. Vaak zijn er ook panden met een lagere huurprijs te vinden. 


Aanpassing vastleggen

Ontdekt u dat de huurprijzen van vergelijkbare panden in dezelfde omgeving lager zijn, overleg dan met uw verhuurder. Bespreek of de huurprijs naar beneden kan en zo ja, met ingang van wanneer. Bereikt u overeenstemming met de verhuurder, leg dan schriftelijk vast wanneer de aangepaste huurprijs ingaat. 

 

Oordeel van een deskundige en gerechtelijke procedure

Als partijen het niet eens zijn over de huurprijs, kan een deskundige de huurprijs beoordelen. Een deskundige kan een lokale makelaar of vastgoedexpert zijn. De deskundige geeft advies over de huurprijs aan de hand van de huurprijs van vergelijkbare panden. Komt u er met het advies van de deskundige nog niet uit, dan moet de rechter in een gerechtelijke procedure de huurprijs vaststellen. Ook een rechter zal bij het vaststellen van de huurprijs advies vragen aan een deskundige over de huurprijzen van vergelijkbare winkelruimtes in de buurt. 


Huurverlaging wegens leegstand

Leegstand van winkelruimten leidt vaak tot een onaantrekkelijker winkelgebied en een daling van de huurprijzen. Ondernemers met langlopende huurovereenkomsten zullen, in tegenstelling tot een eventuele nieuwe huurder, niet van die huurprijsdaling profiteren. In die gevallen kan het lonen om te overleggen met de verhuurder. Gaat deze niet mee in een voorstel tot huurverlaging, dan is het mogelijk een gerechtelijke procedure te starten. 

Het hele artikel lezen? Log in of word lid van de NBOV
Artikelen / Info en advies
Acrylamidehalte ontbijtkoek vaak te hoog
Artikelen / NBOV
Laat je mening horen: sluit je aan bij het NBOV ledenpanel!
Artikelen / Info en advies
Vanaf 2025 zero-emissiezones in werking