ROBO

Op 20 Regionale Opleidingscentra (ROC’s) worden leerlingen opgeleid tot brood- en/of banketbakker, in een beroepsopleidende leerwegtraject (bol) of beroepsbegeleidende leerwegtraject (bbl). Een groot deel van de opleiding vindt plaats in het leerbedrijf. Daarom is goede afstemming tussen docent/stagebegeleider, leerling en leerbedrijf van belang. De mbo-scholen zijn wettelijk verplicht structureel overleg te hebben met leerbedrijven.

In de bakkerijbranche vindt deze afstemming onder andere plaats in een ROBO (Regio Overleg Bakkerij Onderwijs). Door dit platform ontstaat een gestructureerde samenwerking tussen betrokken partijen. In de ROBO zijn praktijkbegeleiders van leerbedrijven, docenten en doorgaans ook adviseurs van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) vertegenwoordigd.

 

Praktische handvatten

Om ROBO’s te helpen succesvol te functioneren, is er een praktische handreiking die richting geeft en handvatten biedt. Deze handreiking met onder meer doelstelling, kerntaken, aanbevelingen en hulpmiddelen kunt u hieronder downloaden.

Plan van aanpak BPV cyclus

Communiceren met achterban

Om goed te kunnen functioneren, heeft de ROBO relevante informatie nodig. Het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf en de Beleidscommissie Onderwijs Georganiseerd Overleg Bakkersbedrijf publiceren bij voldoende kopij een nieuwsbrief voor de ROBO’s. De ROBO’s kunnen deze nieuwsbrief naar wens aanvullen met informatie voor de eigen regio en doorsturen naar alle leden. Wat binnen de ene ROBO is bedacht, kan ook voor een andere ROBO interessant zijn. Suggesties, tips en vragen kunnen worden gemaild naar info@nbov.nl.

 

BPV-protocol

Het BPV-protocol zorgt ervoor dat de samenwerking tussen leerling, school en leerbedrijf optimaal verloopt, tijdens en na de periode van beroepspraktijkvorming (BPV). Dit protocol, afgestemd op de bakkerijbranche, geeft precies aan wie, waarvoor, in welke fase verantwoordelijk is. Het protocol is hieronder te downloaden.

Protocol Beroepspraktijkvorming

ROBO-toolkit

Onderstaande documenten kunt u downloaden en eventueel aanpassen voor eigen (ROBO-)gebruik.

Enquête ROBO

Profiel ROBO-voorzitters

Standaard vergaderagenda ROBO

Overzicht ROBO-voorzitters oktober 2017

Logo ROBO

Artikelen / Branche
NBOV in gesprek met het ministerie van SZW
Artikelen / Branche
Energiebesparing en verduurzaming bij bakkerijen
Artikelen / Branche
Succesvolle lobby: extra verhoging minimumloon van de baan