Personeelsadministratie

Van iedere (nieuwe) medewerker legt u een personeelsdossier aan. Hoe u dat overzichtelijk kunt doen leest u in de checklist. Ook de eerste werkdag van de nieuwe medewerker verdient uw aandacht. Het opstellen en hanteren van een doordacht introductiebeleid heeft veel voordelen. De werknemer die zorgvuldig wordt ontvangen en ingewerkt zal snel weten wat er van hem wordt verwacht, hoe de communicatielijnen binnen een bedrijf lopen en wat de gewoontes, veiligheids- en huishoudelijke regels zijn. Daardoor zal deze eerder productief zijn.

Nieuwe medewerker

Stappenplan aangaan arbeidsovereenkomst 

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Checklist nieuwe medewerker

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Personeelsdossier

Checklist personeelsdossier

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Bewaartermijn gegevens personeelsdossier

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV

Loonbeslag

Stappenplan loonbeslag

Dit document downloaden? Log in of word lid van de NBOV
Artikelen / Branche
NBOV in gesprek met het ministerie van SZW
Artikelen / Branche
Energiebesparing en verduurzaming bij bakkerijen
Artikelen / Branche
Succesvolle lobby: extra verhoging minimumloon van de baan