Etiketteren

De etiketten van levensmiddelen zijn in heel Europa hetzelfde opgebouwd. Een Europese verordening regelt namelijk de opbouw van etiketten. Deze verordening geldt ook voor bakkerijproducten.

De NBOV informeert haar leden hier regelmatig over en is in gesprek met de Europese en Nederlandse overheid over de etiketteringsregels van nu en in de toekomst. Dit heeft ertoe geleid dat:

  • ambachtelijke bakkers de allergeneninformatie bij niet-voorverpakte producten mondeling mogen verstrekken;
  • bij ambachtelijke voorverpakte producten de voedingswaardedeclaratie niet hoeft te worden vermeld.

Warenwetbesluit Etiketteren

In Nederland zijn de eisen voor etiketteren vastgelegd in het Warenwetbesluit Informatie van levensmiddelen. Deze wet is de omzetting van de Europese verordening naar de Nederlandse wet. In het Warenwetbesluit staat wanneer een product een etiket krijgt en waaraan dit etiket moet voldoen. Op de website van de NVWA staat een webdossier met daarin onder andere de eisen die aan een etiket worden gesteld.

Meer informatie

Clean label-etiketteren

Bedrijven passen clean label-etikettering toe, omdat zij E-nummers (additieven) liever niet zichtbaar willen hebben op het etiket. Een deel van die bedrijven schrijft daarom de namen van E-nummers volledig uit. Wil je clean label-etikettering toepassen? Dan mogen ingrediënten niet dezelfde functie als een additief hebben. De NVWA neemt dit mee in haar toezicht.

Lees ook het artikel: Etiketteer je volgens clean label?

Procedure inbakverliezen

Bakkerijproducten verliezen tijdens het bakken een deel van het vocht uit de receptuur. Dit inbakverlies neem je mee bij de berekening van de ingrediëntenlijst en de voedingswaardedeclaratie op het etiket. De procedure daarvoor staat in een informatiebrochure en begeleidende brief van de NVB, de NBOV en het NBC.

Het hele artikel lezen?

Wachtwoord resetten