Opleiden is investeren

Medewerkers zijn belangrijk voor elk bedrijf. Als ondernemer wil je dat je medewerkers optimaal inzetbaar zijn. Daarom is het belangrijk dat er in je bedrijf veilig en gezond wordt gewerkt, maar ook dat medewerkers zich blijven ontwikkelen. Cao-partijen willen hieraan meer aandacht geven onder de noemer ‘duurzame inzetbaarheid’: hoe zorg je ervoor dat medewerkers van hun twintigste tot hun pensioendatum gezond en wel en met plezier aan het werk blijven?

Stichting Bakkracht

De Stichting Bakkracht is opgezet om opleiding en ontwikkeling te stimuleren. Bakkracht heeft onder andere een Bedrijfsontwikkelplan ontwikkeld. Via dat plan breng je in kaart wat er in jouw bedrijf nodig is. Zijn je medewerkers voldoende opgeleid of kunnen ze zich verder ontwikkelen? Niet alleen omdat het nodig is, maar ook omdat het leuk is om jezelf te ontwikkelen en iets bij te leren.

Lees hieronder de informatie van de Stichting Bakkracht over een bedrijfsontwikkelplan.

Bedrijfsontwikkelplan ondersteunt ondernemers en medewerkers

Werkgevers en werknemers in de bakkerijbranche erkennen het belang van (blijven) leren en ontwikkelen. Maar het blijkt soms lastig om hieraan in de praktijk handen en voeten te geven. De Stichting Bakkracht ondersteunt bakkerijen op weg naar duurzame inzetbaarheid met het Bedrijfsontwikkelplan.

Een Bedrijfsontwikkelplan vormt een concrete ondersteuning als je medewerkers gericht opleidt in het kader van duurzame inzetbaarheid. Het plan geeft aan waar het bedrijf naar toe wil, maar brengt ook duidelijk in kaart welke kennis, vaardigheden en functies hiervoor nodig zijn. Bovendien wordt in beeld gebracht hoe medewerkers zich kunnen ontwikkelen én zo aansluiten bij de gestelde ontwikkeldoelen van het bedrijf en de eigen behoeftes. Het Bedrijfsontwikkelplan zorgt er zodoende voor dat zowel het bedrijf als de medewerker goed op de toekomst zijn voorbereid.

Aanpak

Om een Bedrijfsontwikkelplan voor een industriële of ambachtelijke bakkerij te kunnen schrijven, vinden eerst drie gesprekssessies plaats met de ondernemer en de medewerkers. Besproken wordt wat de wensen voor de toekomst zijn en waar de ontwikkelbehoeftes liggen. Op basis van de uitkomsten van deze sessies en de meest recente ontwikkelingen in de markt wordt een Bedrijfsontwikkelplan gemaakt. Het plan is een concreet opleidings- en ontwikkelplan, waarmee zowel werkgevers als werknemers direct aan de slag kunnen.

Het Bedrijfsontwikkelplan geeft bakkersbedrijven de regie over de noodzakelijke ontwikkeling van medewerkers in hun bedrijf. Tegelijkertijd zijn deze medewerkers nadrukkelijk betrokken bij de totstandkoming van het plan. Dit vergroot de draagkracht en zal iedereen in het bedrijf stimuleren en motiveren om met de uitkomsten aan de slag te gaan. Opleiden is investeren!

Pilot

In het eerste en tweede kwartaal van 2022 vindt een pilot plaats met vijftien ambachtelijke en industriële bakkerijen. Deze pilot zit inmiddels vol. Na evaluatie van de pilot kunnen bedrijven zich na de zomer aanmelden voor deelname aan het Bedrijfsontwikkelplan. Kosten bedragen dan maximaal € 1.500,- per bedrijf.

Interesse? Meer informatie en aanmelding voor het vervolg van de pilot bij Carla Zwierstra van de Stichting Bakkracht via 06 83 22 87 28 of carla.zwierstra@bakkracht.nl.

Meer weten over opleiden?

Wil je iemand spreken over de opleidingsmogelijkheden voor jouw medewerkers? Dat kan!

Het hele artikel lezen?

Wachtwoord resetten