ROBO

Op twintig Regionale Opleidingscentra (ROC’s) worden leerlingen opgeleid tot brood- en/of banketbakker. Er zijn tweeleervormen: een beroepsopleidende leerwegtraject (bol) of beroepsbegeleidende leerwegtraject (bbl). Een groot deel van de opleiding vindt plaats in het leerbedrijf. Daarom is goede afstemming tussen de leerling, de docent/stagebegeleider en het leerbedrijf heel belangrijk. De mbo-scholen zijn wettelijk verplicht structureel overleg te hebben met leerbedrijven.

In de bakkerijbranche vindt deze afstemming onder andere plaats in een ROBO (Regio Overleg Bakkerij Onderwijs). Door dit overleg ontstaat een gestructureerde samenwerking tussen betrokken partijen. In de ROBO zijn praktijkbegeleiders van leerbedrijven, docenten en vaak ook adviseurs van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) aanwezig.

Praktische handvatten

Natuurlijk willen we dat het bakkerij onderwijs succesvol is. Daarom is er de praktische handreiking voor leerbedrijven. Dit plan van aanpak BPV cyclus geeft handvatten en benoemt de doelstelling, kerntaken, aanbevelingen en hulpmiddelen. Handig? Download het onderaan de pagina.

Communiceren met achterban

Om goed te kunnen functioneren, heeft de ROBO relevante informatie nodig. Het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf en de Beleidscommissie Onderwijs Georganiseerd Overleg Bakkersbedrijf publiceren bij voldoende kopij een nieuwsbrief voor de ROBO’s. De ROBO’s vullen deze nieuwsbrief eventueel aan voor de eigen regio en sturen hem door naar alle leden. Wat binnen de ene ROBO is bedacht, kan ook voor een andere ROBO interessant zijn. Suggesties, tips en vragen mag je altijd mailen naar info@nbov.nl.

BPV-protocol

Het BPV-protocol zorgt ervoor dat de samenwerking tussen de leerling, school en het leerbedrijf optimaal verloopt. Zowel tijdens en na de periode van beroepspraktijkvorming (BPV). Dit protocol is afgestemd op de bakkerijbranche. Het geeft precies aan wie, waarvoor, in welke fase verantwoordelijk is. Ook het protocol vind je hieronder.

ROBO-toolkit

Download de documenten en pas ze eventueel aan voor eigen gebruik.

Heb je tips over ROBO?

Wat binnen de ene ROBO is bedacht, kan ook voor een andere ROBO interessant zijn. Suggesties, tips en vragen mag je altijd mailen naar info@nbov.nl.

Het hele artikel lezen?

Wachtwoord resetten