Zout

Zout is een smaakmaker in veel bakkerijproducten en een belangrijk onderwerp in de bakkerijsector. De NBOV behartigt de belangen van de ambachtelijke bakkerijsector bij de overheid en andere instanties als het gaat over zout.

Zoutreductie

De bakkerijsector heeft sinds 2009 het zoutgehalte in brood in twee stappen verminderd. Het wettelijke zoutgehalte op drogestofbasis is 1,8%. Dit staat in het Warenwetbesluit Meel en brood. In onze factsheet Bakkerszout is deze wet samengevat. In 2017 is de brooddefinitie aangepast, waardoor meer broodsoorten onder het wettelijke zoutgehalte vallen. Hiermee neemt de bakkerijsector zijn verantwoording voor brood als gezond basisproduct.

Bakkerszout voor alle bakkerijproducten

In 2008 spraken de NBOV, de NVB en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport af om broodzout met jodium te vervangen door bakkerszout met jodium. Hierdoor mag je bakkerszout gebruiken voor alle producten. Dat is eenvoudiger voor de bakker en consumenten krijgen zo meer jodium binnen via het voedsel. Jodium is namelijk van belang om gezondheidsproblemen te voorkomen. Het RIVM monitort sinds 2008 of het jodiumgehalte in het zout nog voldoende is. Is er meer jodium nodig, dan kan de zoutleverancier dat toevoegen.

NBC-dossier

Op de website van het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) staat een dossier Zout. Hierin staat praktische informatie over zout in brood en oplossingen voor mogelijke technische problemen.

Direct downloaden

Meer weten over zout?

Als bakker wil je niet alles zelf hoeven uitzoeken. Daarom delen wij veel bruikbare informatie met leden. En heb je als lid vragen? Dan bel je ons!

Het hele artikel lezen?

Wachtwoord resetten