eHerkenning

Om zaken te doen met de overheid heb je als ondernemer eHerkenning nodig. Deze eHerkenning zorgt ervoor dat je gegevens via een beveiligde website verstuurd worden. Je hebt dit inlogmiddel bijvoorbeeld nodig om je energiebesparende maatregelen te rapporteren in het eLoket van de RVO. Of om te communiceren met het UWV. De eHerkenning is dan je digitale toegangssleutel (DigiD voor bedrijven).

De eHerkenning-betrouwbaarheidsniveaus (EH) lopen van EH1 tot en met EH4, waarbij niveau 1 het laagste niveau is, en 4 het hoogste.

  • Ga na met welke overheidsinstanties je zaken doet of gaat doen en welk betrouwbaarheidsniveau zij eisen.
  • Vraag dit veilige inlogmiddel aan voor het hoogste betrouwbaarheidsniveau dat je nodig heeft.
  • Heb je al eHerkenning, maar is het niveau daarvan niet hoog genoeg voor een bepaalde instantie, dan kan je ‘upgraden’. Aan het upgraden zijn kosten verbonden.

Deelnemende instanties

Steeds meer instanties werken met de eHerkenning. Op hun website van vind je een overzicht van alle deelnemende organisaties en het betrouwbaarheidsniveau dat zij eisen.

Heb je filialen in verschillende gemeenten? Dan is het mogelijk dat je per filiaal een aparte eHerkenning nodig hebt om zaken te doen met de gemeente waarin dat filiaal is gevestigd.

Aanvragen en kosten

Aan het aanvragen van een eHerkenning zijn kosten verbonden. Deze kosten verschillen per leverancier en per betrouwbaarheidsniveau. Ook de manier van aanvragen verschilt per betrouwbaarheidsniveau. De aanvraag duurt ongeveer 1 week en kan via de leveranciers die vermeld zijn op het Leveranciersoverzicht.

De NBOV heeft voor leden een voordelig aanbod voor het aanvragen van eHerkenning via Z login. En meer informatie vind je op de website van het inlogmiddel.

Ketenmachtiging

Wanneer je de NBOV vraagt om namens jou zaken te regelen met bijvoorbeeld het UWV, dan moet je de NBOV daarvoor machtigen met een ketenmachtiging. Daarmee kan de NBOV namens jou diensten afnemen met eHerkenning. Meer informatie daarover vind je op ketenmachtiging.

Vragen over eHerkenning?

Als bakker wil je niet alles zelf hoeven uitzoeken. Daarom delen wij veel bruikbare informatie met leden. En heb je als lid vragen? Dan bel je ons!

Het hele artikel lezen?

Wachtwoord resetten