Plaagdieren

Plaagdieren zoals muizen, zijn een risico voor de volksgezondheid. Om dierplagen te voorkomen, zijn plaagdierwering, goede hygiënische praktijken en een ingangscontrole van grondstoffen belangrijk. De NBOV heeft nauw contact met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ,de Nederlandse Vereniging voor Plaagdiermanagementbedrijven (NVPB) en Platform Plaagdierbeheersing Nederland (PLA..N). Samen kijken we naar manieren om de overlast en schade door dierplagen in bakkerijen te beperken.

Plaagdieren mogen niet op plaatsen komen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard. Daarnaast mogen zij niet in andere bedrijfs- en verblijfsruimten aanwezig zijn. Plaagdieren weren is daarom zeer belangrijk.

Plaagdierpreventie en plaagdierbestrijding

Een professioneel plaagdiermanagementbedrijf kan je adviseren over wering van plaagdieren. Denk bij een verbouwing of nieuwbouw van je bedrijf meteen al aan plaagdierwering. Zo ben je plaagdieren een stap voor.

Krijg je toch plaagdieroverlast? Dan moet je kiezen voor professionele bestrijding door plaagdierbestrijders met een erkend vakbekwaamheidsdiploma. Huur daarom een plaagdiermanagementbedrijf in. Dit bedrijf is ervoor verantwoordelijk dat iemand met het juiste diploma de bestrijding uitvoert. Het plaagdiermanagementbedrijf geeft ook aan wat je zelf moet ondernemen.

De NVWA handhaaft standaard op plaagdierbeheersing. Als je overlast heeft, vraagt de NVWA welke maatregelen je hebt genomen om de plaag te bestrijden. Op de NVWA-website vind je meer informatie over plaagdieroverlast.

Plaagdieroverlast in winkelcentra of winkelgebieden

In winkelcentra of –gebieden is plaagdieroverlast niet alleen een zaak van voedingsmiddelenbedrijven. Daarom heeft de NVWA in 2011 een actieplan opgesteld. Samen met onder andere de NBOV is daarnaast een gezamenlijke aanpak voor plaagdierbestrijding geschreven, met de titel Samen plaagdieren bestrijden. Dit document geeft handvatten om met de gemeente, andere ondernemers en bewoners te werken aan plaagdierbeheersing. Neem dit document ook door wanneer je gaat verbouwen of een nieuwe winkel in een winkelgebied opent.

Lijmplaten

Bestrijden van muizen en ratten met lijmplaten is verboden. Dit staat in de Wet natuurbescherming. Maar soms is alles op het gebied van wering en bestrijding al geprobeerd en blijven de volksgezondheid of voedselveiligheid in gevaar. Alleen dan kan de bestrijder bij de provincie ontheffing aanvragen voor het gebruik van lijmplaten. Zonder deze toestemming volgt bij controle een waarschuwing of een boete van de NVWA.

Voordeel voor NBOV-leden

Rentokil heeft speciaal voor NBOV-leden een pakket voor plaagdierpreventie en -bestrijding.

Meer weten over voorkomen- of besluiten van plaagdieren in jouw bakkerij?

Je las een artikel in de categorie bedrijfsadvies. Bij de NBOV geloven we in persoonlijk contact, want er gaat niets boven direct met een medewerker spreken die ervaring en kennis heeft over dit onderwerp. Wil je hier iemand over spreken? Contact gaat via onderstaande knop.

Het hele artikel lezen?

Wachtwoord resetten