Kabinet komt met maatregelen voor beter werkende arbeidsmarkt

De regels rond tijdelijke contracten op de arbeidsmarkt gaan de komende jaren flink veranderen. Zo worden nulurencontracten verboden en de regels voor tijdelijke contracten en uitzendkrachten strenger. Het kabinet heeft het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) van 2 juni 2021 voor een beter werkende arbeidsmarkt uitgewerkt en zet het nu in gang. De maatregelen moeten zorgen voor meer inkomenszekerheid voor specifieke groepen. Bijvoorbeeld door een einde te maken aan eindeloze ketens van tijdelijke contracten. Voor werkgevers biedt het maatregelenpakket meer wendbaarheid in geval van crisis en ziekte.

Het SER-advies dat nu is uitgewerkt kent een goed evenwicht. Er is oog voor de belangen van enerzijds vaste dienstverbanden voor werknemers en wendbaarheid voor werkgevers anderzijds. Zo komt er bijvoorbeeld een einde aan nulurencontracten. Ook komt er een goede crisisregeling voor werkgevers om mensen toch in dienst te kunnen houden bij zeer onvoorziene omstandigheden.

Meer weten? Lees ook het bericht van MKB-Nederland.

Wachtwoord resetten
Lid worden

Geniet van alle voordelen die een NBOV-lidmaatschap te bieden heeft