Let op voor negatieve uurtarieven bij zonnepanelen

 

De energiemarkt is razendsnel aan het veranderen. De groei van het aantal zonnepanelen en windmolens zien we overal om ons heen. We wekken veel meer energie op dan voorheen. Hierdoor kunnen energieprijzen zelfs gedurende de dag fluctueren. Op zonnige momenten met veel wind wordt er soms zoveel elektriciteit opgewekt, dat er op dat moment geen vraag naar is. Dit is vaak het geval op een zondag, aangezien veel bedrijven dan dicht zijn. Het gevolg: negatieve uurtarieven.

 

Door de enorme opwekking van elektra en de geringe afname, raakt het energienet overbelast. Door negatieve uurtarieven aan te bieden, worden mensen aangemoedigd om op deze momenten energie te verbruiken. Je krijgt dan geld voor het verbruiken van energie. De wereld op z’n kop toch?

De andere kant van dat verhaal is dat het terugleveren van energie geld kost! Bedrijven die dit merken voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • ze hebben een grootverbruik aansluiting
  • ze hebben een dynamisch contract (spot markt)
  • ze gebruiken zonnepanelen.

 

Waarom geldt dit niet voor een kleinverbruik aansluiting? Het saldo van de saldering wordt aan het eind van het jaar opgemaakt en zal positief zijn. Dit neemt niet weg dat gedurende de zomermaanden wel een negatief salderingstarief op de factuur kan staan. Kleinverbruik aansluitingen kunnen salderen, maar grootverbruik aansluitingen niet. Salderen is het op jaarbasis verrekenen van de zonnestroom die je terug levert met je verbruik uit het elektriciteitsnet. De energieleverancier is verplicht dit te doen.

Waarom geldt dit alleen voor een dynamisch contract? Met een vast of variabel contract is een terug-levertarief afgesproken. In de meeste gevallen van een grootverbruik aansluitingen is dit nihil.

De oplossing

Schakel de omvormer uit op de momenten dat de energieprijzen negatief zijn en er geen energie wordt verbruikt. Dit zal met name op de dagen zijn dat de zaak gesloten is. Op de website van Nieuwe Stroom zijn deze zogenaamde SPOT-prijzen zichtbaar.

Wachtwoord resetten
Lid worden

Geniet van alle voordelen die een NBOV-lidmaatschap te bieden heeft