Lobbyen: aandringen, in de week leggen of toch even wachten?

Lobbyen is een vak apart – en een van de kernactiviteiten van een brancheorganisatie. NBOV-directeur Marie-Hélène Zengerink geeft een inkijkje in het lobbywerk van de afgelopen periode.

“Voor een goede lobby moet je allereerst weten wat je wil bereiken en wie je daarover moet spreken: wie heeft de meeste invloed? Daarna komen geduld en vertrouwen. Geduld, omdat de gemiddelde lobby een paar jaar duurt. En vertrouwen, omdat we in een democratische samenleving nu eenmaal alle meningen samenvoegen en dan delen: in Europa zijn dat 27 meningen van 27 lidstaten. En dan moet je bedenken dat zelfs vaak onduidelijk is hoe het in Nederland zit.”

De NBOV lobbyt voor de gemeenschappelijke thema’s vooral via MKB-Nederland. En MKB-Nederland lobbyt vaak weer samen met VNO-NCW, dat vooral de grote bedrijven vertegenwoordigt. “Het kan dus zijn dat bijvoorbeeld supermarkten of multinationals aan een langer strootje trekken dan de ambachtelijke bakkers. De snelle beslislijnen in coronatijd hebben op dat vlak wel een inkijkje gegeven. Gelukkig mochten de ambachtelijke bakkers – met het protocol op de winkelruit – openblijven, maar dat had niet veel gescheeld. Terwijl de situatie in supermarkten niet altijd even ‘coronaproof’ was, kregen toch vooral de vakkenvullers van Albert Heijn een schouderklopje.”

“Waarom het zo lang duurde voordat we de SBI-codes van de ambachtelijke bakkers ‘geregeld’ hadden, is nog steeds een vraag. Meer dan bijna dagelijks contact met MKB-Nederland, RVO, de Kamers van Koophandel, Mona Keijzer en de vaste kamercommissies en Kamerleden was niet mogelijk. Daarover gaan we het zeker nog hebben in Den Haag. Want kan het – ook in gewone tijden – beter en sneller, eerlijk, transparant en duidelijk? Waarom moet wetgeving zo ingewikkeld en moeilijk uitvoerbaar zijn? Die discussie duurt in Nederland al 20 jaar en zal nog wel even doorgaan. Gelukkig werkt de NBOV samen met andere branches en de overheid in de maatwerkaanpak: hoe maak je ingewikkelde wetgeving makkelijker toepasbaar? Een mooi voorbeeld daarvan is de Help 123-tool, waarmee je als bedrijf vrij eenvoudig aan de eisen van bedrijfshulpverlening voldoet. Op dit moment is een RI&E-tool in ontwikkeling met hetzelfde doel.”

“Lobbyen is voor de meeste leden van ondernemersorganisaties ‘iets dat door de organisatie wordt gedaan’. Terwijl het juist vaak de ontstaansreden is van die organisaties: gezamenlijk een vuist willen maken om iets te bereiken. Om samen een cao te sluiten, een pensioenfonds op te richten of onderwijs beter te regelen. Als je bedenkt hoeveel tijd en geld het zou kosten als iedere ondernemer deze zaken zelf moest regelen, dan weet je meteen wat de toegevoegde waarde van een brancheorganisatie is.”

“Bij de NBOV is de verenigingsgedachte een sterk punt: je praat als ondernemer mee over de totstandkoming van regels. En als die regels eenmaal zijn vastgesteld, dan helpt de NBOV weer door erover te informeren en te helpen met de toepassing ervan. Daarom moet ook iedereen lid zijn en blijven van zijn of haar brancheorganisatie. Commerciële adviseurs zijn er immers genoeg te vinden, terwijl de adviseurs van de NBOV invloed uitoefenen op de regels – en dat is uiteindelijk waar je als ondernemer het meeste profijt van hebt!”

Lobbysuccessen eerste en tweede kwartaal 2020

  • Ambachtelijke bakkers bleven geopend tijdens de coronacrisis. NBOV heeft een scherp protocol opgesteld.
  • Ambachtelijke bakkers komen met beide SBI-codes in aanmerking voor steunmaatregelen.
  • Nieuwe Warenwetbesluit Meel en brood treedt per 1 juli 2020 in werking.
  • Winkelopeningstijden mogen na vastlegging niet meer eenzijdig gewijzigd worden.

Een greep uit de lopende trajecten

  • Er wordt een RI&E-tool gemaakt met medewerking van de overheid (in uitvoering).
  • Pintarieven.
  • Energietransitie.
  • Een moderne, heldere en flexibelere cao die maatwerk biedt.
  • Aanpassing SBI-codes voor de ambachtelijke bakkerijbranche (naar aanleiding van de ervaringen tijdens de coronacrisis).
Wachtwoord resetten
Lid worden

Geniet van alle voordelen die een NBOV-lidmaatschap te bieden heeft