Samenwerking tussen de horeca en bakkerij: SVH en De Meesters

Vereniging de Meesters en SVH (Stichting Vakbekwaamheid Horeca) hebben donderdag 9 juli 2020 een intentieverklaring getekend. Ze willen samenwerken op het gebied van de Meestertitels voor Meester Boulanger en Meester Patissier. Voor beide partijen is het belangrijk om deze Meestertitels verder te beschermen en bekender te maken. De titels zorgen voor aansprekende voorbeelden voor de wereld van brood en banket en de horeca.

Vereniging de Meesters heeft als doel excellent vakmanschap voor patissiers en boulangers te benoemen, te onderhouden en te bewaken. Hiermee wordt het imago van het bakkersvak gestimuleerd. Deze doelen liggen in het verlengde van de doelen van SVH, die in de horecabranche de ontwikkeling van vakbekwaamheid stimuleert. Om dit te bereiken heeft SVH onder andere een portfolio van diverse branche-erkende diploma’s en leermiddelen. SVH streeft ernaar om voor elke SVH Meestertitel de volledige diplomapiramide in te vullen met diploma’s en leermiddelen. Daarmee kan iedereen de weg invullen naar de top; de SVH Meestertitels.

Met de intentieverklaring komen de partijen tot een langdurige samenwerking. Deze samenwerking vindt plaats op het gebied van de twee Meestertitels Meester Boulanger en Meester Patissier. Inhoud, kwaliteitsborging, het examen en het diploma worden in deze samenwerking samen ingevuld en beschermd. Ook buigen de twee partijen zich over de vraag hoe Meesters nog meer bij het onderwijs betrokken kunnen worden.

Ricardo Eshuis, directeur SVH: “SVH is een onderzoek gestart naar de behoefte van een Meesterpatissier in de horeca. Het onderzoek leerde dat die behoefte er inderdaad is. Dat blijkt uit blurring van sectoren: de groei van het aantal chefs in de horeca dat zelf brood en patisserieproducten bereidt. En uit het feit dat het aandeel patisserie bij de Meestertitel SVH Meesterijsbereider steeds groter wordt. Duidelijk blijkt ook de behoefte om voor patisserie en boulangerie de hoogste graad van vakbekwaamheid te waarderen met een meestertitel. Het onderzoek heeft uitgewezen dat het veel beter is om de samenwerking aan te gaan met Vereniging de Meesters dan zelf een nieuwe titel in het leven te roepen. Beide partijen zien dan ook voldoende raakvlakken om een samenwerking aan te gaan. De krachtenbundeling is voor zowel de horeca en de ijssector als de sector van brood en banket geweldig nieuws.’’

Reginald Weeber, voorzitter Vereniging de Meesters: “De titels Meester Boulanger en Meester Patissier zijn inmiddels een bekend fenomeen in de bakkerijbranche. Sinds 2010 kent ons land negen personen die één of zelfs beide titels met trots voeren. De eisen voor deze examens zijn altijd in ontwikkeling en passen zich in de tijd aan. Hierdoor wordt altijd rekening gehouden met de nieuwste trends en technieken. Zoals Ricardo al aangeeft zien we door blurring dat beide segmenten dichter naar elkaar toe groeien. Logisch dat SVH en Vereniging de Meesters samen kijken of ook binnen de horeca deze titels vorm kunnen krijgen. En of ze binnen het onderwijs onze talenten al vroeg kunnen enthousiasmeren om het hoogste in de boulangerie en patisserie te bereiken.”

De doelen

De overlappende doelstellingen voor De Meesters en SVH zijn onder andere de promotie van de ambachten patisserie en boulangerie, het versterken en uitbouwen van de draagkracht van de Meestertitels en het inzetten van de Meestertitel Patissier voor zowel de bakkerij- als de horecabranche.

Partijen blijven eigenaar van de eigen titels zoals dat ook in het merkenrecht is vastgelegd. De gezamenlijke missie is het enthousiasme vergroten over en de waardering voor de ambachten patisserie en boulangerie. Onderdeel van deze missie is om nieuwe leermiddelen te ontwikkelen voor de bakkerijbranche waarin de Meesters ook hun bijdrage leveren om zo kennisoverdragen.

De komende tijd wordt de samenwerking verder onderzocht en concreet gemaakt. En daarmee te komen tot Meestertitels voor boulanger en patissier die zowel in de horeca als in de bakkerijsector staan voor de hoogste graad van vakbekwaamheid.

Wachtwoord resetten
Lid worden

Geniet van alle voordelen die een NBOV-lidmaatschap te bieden heeft