Oproep aan alle huurders en verhuurders van winkelruimte in Nederland

De situatie die ontstaan is door het coronavirus op de Nederlandse retailmarkt ontwikkelt zich snel. Steeds meer retailers sluiten hun winkels en/of zien hun omzet drastisch teruglopen. Aan de andere kant maken ook veel verhuurders van vastgoed zich grote zorgen. Want hoe zit het met de waarde en de cashflow van investeringen die zijn gedaan waarbij mogelijke financieringsverplichtingen doorlopen.

Deze periode is erg onzeker en liquiditeitsproblemen dreigen voor veel huurders. Daarom hebben de partijen in de sector overlegd hoe ze deze acute problematiek kunnen aanpakken. Hierbij is er natuurlijk oog voor zowel de belangen van de huurders en verhuurders. We willen tijd en ruimte maken om tot langetermijnoplossingen en maatwerkoplossingen te komen.

Rust bewaren

De winkelsector is (zowel aan de huurderskant als aan de verhuurderskant) heel verschillend, met kleine en grote partijen, lokaal of internationaal, alleen een fysieke winkel of met een wereldwijde internetwinkel. De coronacrisis werkt op een groot aantal segmenten zeer negatief en voor andere segmenten juist omzetverhogend.

We roepen gezamenlijk op om de rust te bewaren en het gezond verstand te blijven gebruiken. Huurders en verhuurders moeten elkaar niet bestoken met éénzijdige en dreigende juridische brieven. Beter is het om in gesprek te gaan en te onderzoeken hoe partijen en hun organisaties tot oplossingen kunnen komen. Oplossingen die recht doen aan elkaars belangen en waarbij de pijn verdeeld wordt. Het versturen van huurnota’s voor april 2020 of het komende kwartaal zou nu even niet de hoogste prioriteit moeten hebben. We moeten na deze verschrikkelijke crisis juist samen werken aan toekomstbestendige winkels en winkelgebieden.

Wat willen we bereiken?

 • Een oproep aan retailers en verhuurders van vastgoed om, gesteund door de overheid, een gezamenlijke kortetermijnoplossing te bieden. Met namen voor acute liquiditeitsproblemen (die zijn ontstaan door wegvallen van omzet bij doorlopende lasten) voor huurders en verhuurders.
 • Vertrouwen dat met een kortetermijnaanpak voldoende tijd en draagvlak gecreëerd wordt voor de uitwerking van middellange-termijn maatwerkoplossingen in de komende vier weken.
 • Retailers roepen we op om verhuurders te benaderen voor een constructieve dialoog over wat de mogelijkheden op korte termijn zijn.
 • Verhuurders roepen we op om het voor retailers mogelijk te maken om op korte termijn het liquiditeitsknelpunt te mitigeren.

Voor maandag 20 april 2020 verbinden retail- en vastgoedorganisaties zich om te komen tot een advies omtrent oplossingen en maatwerk. In geval van een toekomstig gedwongen sluiting (lock-down) van winkels door de overheid, ontstaat weer een nieuwe situatie en zal wederom in overleg getreden worden. Huurders en verhuurders zijn en gaan dus met elkaar in gesprek over de korte termijn en zoeken naar maatwerk. Daarbij worden de volgende richtlijnen zo veel mogelijk in acht genomen:

 • Pas kwartaalhuren voor Q2 die per 1 april ingaan aan naar maandhuren.
 • Bied waar nodig uitstel van het versturen van de huurnota’s voor de maand april tot ten minste 20 april.
 • Zijn er al huurnota’s verstuurd? Dan worden deze niet geïncasseerd tot 20 april en huurders krijgen tot 20 april geen herinneringen.
 • Uiteraard rekenen verhuurders gedurende de crisismaanden geen boete of rente over uitgestelde huurbetalingen.
 • Winkels die geen substantiële omzetdaling hebben (substantieel is >25%), moeten voor de korte termijn buiten de discussie blijven.
 • Bied elkaar de mogelijkheid niet aan een exploitatieverplichting te hoeven voldoen tot eind april 2020 en bepaal in goed overleg of laat de retailer beslissen.

Gezamenlijke oproep

Deze oproep, gericht aan alle retailers en winkelvastgoedeigenaren in Nederland, doen:

 • Nederlandse Raad Winkelcentra (NRW)
 • Vereniging van Institutionele Beleggers in Nederland (IVBN)
 • Vastgoed Belang, vereniging van particuliere beleggers in vastgoed
 • VastGoedOverleg
 • Detailhandel Nederland (Raad Nederlandse Detailhandel, Nationale Winkelraad, CBL, ADN, ANKO, CBL, Dibevo, FGZ, INretail, KNS, Koninklijke Slijtersunie, NBOV, NOVAKA, NPMB, NSO-retail, NSV, NVER, SNF, Techniek Nederland, VBW, Vakcentrum).

We roepen alle partijen in de sector op om zich achter deze oproep te scharen en samen te werken aan een toekomstbestendig retaillandschap.

Wachtwoord resetten