Helft winkeliers heeft geen afspraken over huur

De helft van de winkeliers heeft geen afspraken kunnen maken over het uitstellen van de huurbetaling. De retailers die wel afspraken maakten, hebben vooral (gedeeltelijke) uitstel gekregen over de maanden april en mei. Over kwijtscheldingen zijn er vrijwel geen afspraken gemaakt. Dit blijkt uit een uitvraag bij de achterban van koepelorganisatie Detailhandel Nederland.

Winkeliers geven aan dat opschorting slechts een tijdelijke oplossing is en dat er afspraken gemaakt moeten worden over korting of kwijtschelding. Retailers vinden dat de pijn van deze diepe crisis moet worden verdeeld.

Bijna alle winkeliers hebben contact gehad of gezocht met de verhuurder om een regeling te bespreken. Er wordt wel heel vaak melding gemaakt van een verstoorde communicatie. Onderhandelingen lopen veelal uitermate stroef en vaak is er geen sprake van een gesprek of onderhandeling. Bij sommige grote internationale verhuurders is het moeilijk om überhaupt met elkaar in dialoog te gaan. Door het gebrek aan afspraken komt alle pijn terecht bij de Nederlandse winkeliers die op dit moment vechten om hun hoofd boven water te houden. De winkeliers vormen het kloppende hart van dorpen en steden. Ze bieden werkgelegenheid aan zo’n 800.000 mensen in Nederland.

Vervolg steunakkoord

Voor eind mei bespreken Detailhandel Nederland, IVBN, Vastgoed Belang, VGO, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Nederlandse Vereniging van Banken het vervolg op het Steunakkoord om structurele oplossingen te bieden. Er is enorm veel onzekerheid over de toekomst. Veel winkeliers vragen zich af hoe de gemaakte afspraken afgehandeld en opgevolgd worden. Kwijtschelding is hierbij voor veel winkeliers een belangrijke voorwaarde om door te kunnen gaan met hun bedrijfsvoering. Eind mei moet er een resultaat liggen zodat een vervolg op het Steunakkoord wordt getekend.

Wachtwoord resetten
Lid worden

Geniet van alle voordelen die een NBOV-lidmaatschap te bieden heeft