Ontwikkelingen werkgeversverplichting bij zieke werknemers

In een kamerbrief eind 2022 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karien van Gennip, een update gegeven over maatregelen die de loondoorbetaling bij ziekte eenvoudiger en betaalbaarder moeten maken voor het MKB.

Verzuimverzekering

Ten eerste is de MKB verzuim-ontzorgverzekering onder de loep genomen. Deze verzekering bestaat nu drie jaar en is ongeveer 10.000 keer afgesloten. Kleine werkgevers worden hiermee geholpen. Afhankelijk van je verzekering krijg je het loon vergoed dat je aan de zieke werknemer moet betalen. Ook worden de re-integratiekosten betaald. Verder krijg je ondersteuning en advies tijdens het re-integratietraject en worden belangrijke documenten voor je opgesteld.

Wat verwachten we van werknemers en werkgevers?

De afgelopen jaren is er ingezet op duidelijkere communicatie over de verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer bij ziekte. Diverse websites brengen deze verantwoordelijkheden goed in kaart. Kijk bijvoorbeeld op Rijksoverheid of Arboportaal.

Advies bedrijfsarts bepalend

Daarnaast wordt in de brief de status uitgelegd van het op 1 oktober 2020 ingediende wetsvoorstel. Met het voorstel wordt het medisch advies van de bedrijfsarts leidend bij RIV-toets. De RIV-toets is een toetsing van het re-integratieverslag door het UWV aan het eind van twee jaar ziekte. Tijdens de re-integratie adviseert de bedrijfsarts je over de zieke medewerker. Nu beoordeelt een verzekeringsarts van het UWV of je voldoende hebt gedaan om de medewerker te laten re-integreren. Hierdoor is het mogelijk dat je steeds het advies van de bedrijfsarts hebt opgevolgd, maar dat het UWV oordeelt dat je onvoldoende aan de re-integratie hebt gedaan. Het wetswijziging stelt voor dat het UWV kijkt of je het advies van de bedrijfsarts hebt opgevolgd. De minister heeft gevraagd aan de kamer om de behandeling van dit wetsvoorstel voort te zetten. Het wetsvoorstel is op zijn vroegst uitvoerbaar per 1 juli 2023.

Verbetering re-integratieproces

Tot slot heeft de minister een verbetering in het re-integratieproces aangekondigd. Onder andere door:

  • richtlijnen voor bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen;
  • versterking van de rol van de zieke werknemer;
  • nieuwe re-integratieaanpakken;
  • mogelijk maken van aanpassingen in arbeidsorganisaties;
  • een onderzoek naar hoe de tweede spoormogelijkheden beter benut kunnen worden.

Heb jij ideeën over hoe we de regels voor werkgevers bij re-integratie kunnen verbeteren? Laat het ons weten!

Wachtwoord resetten