Subsidie praktijkleren (bbl)

De Subsidie praktijkleren is een tegemoetkoming in de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een student die de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgt op het mbo.

U vraagt deze subsidie aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De subsidie heeft betrekking op het schooljaar dat een student in juli afrondt.

Wanneer aanvragen?

U vraagt de subsidie aan het eind van een school- of studiejaar aan, na afloop van de begeleiding.

Belangrijke data voor 2022:

  • aanvraagperiode start op 2 juni 2022, 09.00 uur
  • aanvraagperiode eindigt op 16 september 2022, 17.00 uur

Hoeveel subsidie is er beschikbaar?

Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. RVO neemt alle op tijd ingediende aanvragen in behandeling. Ontvangt RVO meer aanvragen dan het maximale budget, dan wordt het bedrag evenredig verdeeld over de ingediende aanvragen. 

Welke voorwaarden zijn er?

Controle?

Jaarlijks valt een aantal bedrijven in de controlesteekproef. Dit betekent dat u aanvullende informatie verstuurt naar RVO. Zorg in ieder geval dat u van elke student de getekende praktijkovereenkomst, de aanwezigheidsadministratie en de administratie van de begeleiding heeft.

Meer informatie van RVO over administratie en controle bij de Subsidie praktijkleren.

Artikelen / Branche
NBOV in gesprek met het ministerie van SZW
Artikelen / Branche
Energiebesparing en verduurzaming bij bakkerijen
Artikelen / Branche
Succesvolle lobby: extra verhoging minimumloon van de baan