Johannesbroodpitmeel? Let op gehalte ethyleenoxide!

De NVWA gaat toezien op de hoeveelheid ethyleenoxide in samengestelde producten. Het gaat dan om samengestelde producten waarin het levensmiddelenadditief E410 (johannesbroodpitmeel) is verwerkt waarvan bekend is dat het ethyleenoxidegehalte de maximale waarde van 0,1 mg/kg overschrijdt. Hierdoor is het eindproduct verontreinigd.

Johannesbroodpitmeel is een verdikkingsmiddel dat gebruikt wordt om ingrediënten te binden. De bakkerijsector gebruikt het voornamelijk in samengestelde ingrediënten in de banketbakkerij.

Ethyleenoxide

Ethyleenoxide is een bestrijdingsmiddel dat niet in de EU is toegelaten. Het is een schadelijke stof die niet direct een gezondheidsrisico geeft. Maar op de langere termijn kan de stof mogelijk wel schadelijk voor de gezondheid. Het maximale gehalte voor ethyleenoxide is 0,1 mg/kg.

Advies

Controleer de specificaties van je grondstoffen en ingrediënten om na te gaan of je aan de regelgeving voldoet. Vraag bij twijfel meer informatie aan je leverancier.

Als bakker ben je er verantwoordelijk voor dat de levensmiddelen die je produceert of verkoopt aan de voedselveiligheidsvoorschriften voldoen. Wanneer er in je product verontreinigd E410 (met een ethyleenoxidegehalte hoger dan 0,1 mg/kg) is verwerkt, moet je:

  • dit melden bij de NVWA;
  • je leveranciers en afnemers informeren;
  • de producten terugroepen tot en met de consument: als het product de consument heeft bereikt moet je een publiekswaarschuwing publiceren;
  • een melding maken voor de veevoederindustrie als je aan de veevoederindustrie levert.

Toezicht NVWA

De NVWA handelt meldingen over ethyleenoxide volgens de Europese regels en aanpak af.

 

Meer weten over ethyleenoxide gehalte?

Vraag bij twijfel meer informatie aan je leverancier. En heb je daarna nog vragen? Wij denken met je mee.

Het hele artikel lezen?

Wachtwoord resetten