Subsidie praktijkleren (bbl)

Als werkgever maak je kosten voor de begeleiding van een student die de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgt op het mbo. De Subsidie praktijkleren bbl is een tegemoetkoming in die kosten. Je vraagt deze subsidie aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De subsidie heeft betrekking op het schooljaar dat de student in juli afrondt.

Wanneer aanvragen?

Je vraagt de subsidie aan het eind van een school- of studiejaar aan. Dus na afloop van de begeleiding. Op de website van RVO vind je informatie over onder meer de aanvraagperiode voor dit jaar. Het maximale subsidiebedrag is € 2.700,- per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. RVO neemt alle op tijd ingediende aanvragen in behandeling. Ontvangt RVO meer aanvragen dan het maximale budget, dan wordt het bedrag evenredig verdeeld over de ingediende aanvragen.

Welke voorwaarden zijn er?

Controle?

Jaarlijks valt een aantal bedrijven in de controle steekproef. Dit betekent dat de RVO je vraagt om aanvullende informatie te sturen. Zorg in ieder geval dat je van elke student de getekende praktijkovereenkomst, de aanwezigheidsadministratie en de administratie van de begeleiding hebt.

Meer informatie van RVO over administratie en controle vind je bij de Subsidieregeling praktijkleren.

Meer weten over bbl en praktijkleren?

Elke onderneming is anders, elke bakkerij is anders. Wil je als lid advies op maat? Neem contact op met de NBOV.

Het hele artikel lezen?

Wachtwoord resetten