ALV stemt in met structuurwijziging

Ook een vereniging moet meegaan met de tijd. Onder dat motto heeft een groep leden in het afgelopen jaar meegedacht over de toekomst van de NBOV. De Algemene Ledenvergadering (ALV) stemde 12 oktober in met de voorstellen om de taken en functies in de vereniging beter te verdelen. Naast het bestuur worden meer leden betrokken bij de koers en de inhoud van de vereniging. “Ieder pakt zijn eigen rol en bovendien voldoen we daarmee aan de nieuwste wettelijke eisen, waarin bestuur en uitvoering beter moeten worden gescheiden”, zegt Arend Kisteman.

  • Het bestuur is en blijft verantwoordelijk voor de gang van zaken in de vereniging. Het bestuur besluit en krijgt daarbij advies van de ledencommissies. Deze commissies adviseren over onderwerpen als de cao, onderwijs, of aanpassingen van het warenwetbesluit.
  • De directeur vertegenwoordigt de vereniging en heeft samen met de organisatie een belangrijke rol bij de inhoudelijke voorbereiding en uitvoering.
  • De Ledenraad van twaalf leden is gesprekspartner van het bestuur over de strategische richting, keurt jaarplan en begroting goed, stelt het jaarverslag en de jaarrekening vast en benoemt het bestuur. De NBOV-leden kunnen in een jaarlijkse bijeenkomst meedenken over het beleid van de vereniging.

 

Het besluit om de structuur aan te passen wordt verwerkt in een statutenwijziging. Deze wordt voorgelegd aan de ALV. Naast de structuur van de NBOV is tijdens de ALV van 12 oktober gesproken over een wijziging in het contributiestelsel. De uitwerking daarvan volgt eveneens in de volgende ALV. De ledenvergadering vond dit jaar plaats in Museum Kröller-Müller in Otterloo. Met de benoeming van Sjaak Bosch (Van Iersel in Tilburg) bestaat het bestuur nu uit vijf personen. Danielle Uljee is herbenoemd als vicevoorzitter voor de komende drie jaar.

De leden gingen akkoord met het jaarverslag en jaarrekening 2020, de begroting en de plannen voor 2022. Onder de titel ‘De kunst van het Ambacht’’ wil de NBOV komend jaar ‘De Ambachtelijke Bakker’ expliciet onder de aandacht van het publiek brengen. Want alleen als je het publiek bereikt, kun je ook de politiek bereiken. En dat hebben we hard nodig.

Wachtwoord resetten
Lid worden

Geniet van alle voordelen die een NBOV-lidmaatschap te bieden heeft