AOW-er uitbetalen tijdens ziekte? Dit gaat veranderen

Je hoopt natuurlijk niet dat het gebeurt, maar helaas komt het soms voor dat een medewerker langdurig uitvalt door ziekte. Ook voor een zieke AOW-er geldt een loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte. Tijdens de periode van loondoorbetaling bij ziekte mag je de werknemer niet ontslaan. De periode dat je tijdens ziekte loon moet doorbetalen verandert voor een medewerker die de AOW-leeftijd heeft bereikt. Per 1 juli 2023 gaat dit van dertien naar zes weken.

Zieke AOW-er zes weken recht op loon tijdens ziekte

Het was eigenlijk al de bedoeling dat deze loondoorbetalingsperiode zes weken zou zijn. Maar vanwege mogelijke negatieve effecten voor medewerkers die de AOW-leeftijd nog niet hadden bereikt, is er een tussenregeling geweest voor medewerkers die de AOW-leeftijd al hadden bereikt en vanwege ziekte uitvielen. Aan deze tijdelijke regeling is per 1 juli 2023 een einde gekomen.

AOW-ers op de arbeidsmarkt

De tijdelijke regeling moest voorkomen dat werknemers die bijna de AOW-leeftijd bereikten door de regeling moeilijk een baan konden krijgen. Het is ergens begrijpelijk dat werkgevers liever werknemers aannemen die die AOW-leeftijd hebben bereikt, dan werknemers die bijna de AOW-leeftijd bereiken. Het risico op loondoorbetaling bij ziekte is dan maar zes weken in plaats van twee jaar. De angst was daarom dat werknemers die de AOW-leeftijd hadden bereikt, steeds de voorkeur zouden krijgen boven werknemers die bijna de AOW-leeftijd hadden bereikt.

Regel had niet gewenste effect

Er is daarom gekozen om te starten met een loondoorbetalingverplichting van 13 weken. Tijdens deze periode is onderzoek gedaan naar de invloed van de maatregel op werknemers die de AOW-leeftijd bijna hadden bereikt. Want wat deed dat met hun kansen op de arbeidsmarkt? Uit het onderzoek bleek dat de maatregel geen invloed had op de kansen van medewerkers die bijna de AOW-leeftijd hadden bereikt. Zij hadden door de maatregel ongeveer dezelfde kansen op de arbeidsmarkt.

Loondoorbetalingsplicht terug naar zes weken

Vanaf 1 juli 2023 geldt daarom voor een zieke AOW-er die op of na die datum ziek is geworden een loondoorbetalingsplicht van zes weken. Voor medewerkers die vóór 1 juli 2023 al door ziekte zijn uitgevallen geldt dat zij nog steeds recht hebben op loondoorbetaling voor een periode van dertien weken. Na het einde van de loondoorbetalingsverplichting mag je de medewerker ontslaan. Het is niet verplicht om de medewerker te ontslaan. Je mag de medewerker ook in dienst houden.

Uitzonderingen

Een extra uitzondering geldt voor de situatie dat de medewerker is hersteld, maar binnen 4 weken weer uitvalt wegens ziekte. In dat geval spreken we van een doorlopende ziekteperiode. Was de 1e ziekmelding en betermelding vóór 1 juli 2023, maar de 2e ziekmelding op of na 1 juli 2023? Dan geldt voor deze medewerker nog steeds een loondoorbetalingsplicht van 13 weken in plaats van 6 weken.

Meer weten?

De bedrijfsadviseurs van de NBOV vertellen je op verzoek meer over de (re-integratie) verplichtingen voor een zieke AOW-er en de afwikkeling van het dienstverband. Daarnaast zijn er voor medewerkers die AOW-leeftijd hebben bereikt ook andere afwijkende regels. Bijvoorbeeld over het maximum aantal tijdelijke contracten en over de transitievergoeding. De NBOV geeft je een compleet beeld van de regels om rekening mee te houden.

Wachtwoord resetten
Lid worden

Geniet van alle voordelen die een NBOV-lidmaatschap te bieden heeft