Onderwijs en bakkerijbranche: de stand van zaken

Vorig najaar organiseerde de NBOV een sessie om het kennistekort in de bakkerijbranche te inventariseren. En om te achterhalen welke onderwijsbehoeften er zijn. Sinds die tijd heeft de NBOV-Onderwijscommissie doelstellingen opgesteld die gericht zijn op zo goed mogelijk onderwijs dat aansluit bij de behoefte van een toekomstbestendige branche. Zo zorgen we voor goed gekwalificeerde medewerkers, die ook duurzaam inzetbaar zijn.

Doelstellingen NBOV-Onderwijscommissie voor het mbo-onderwijs

  • Verbeteren van het regulier mbo-onderwijs door de kwalificatiedossiers Brood en Banket en Patissier te onderhouden en aan te passen. Beide op basis van de wensen van ondernemers. Daarbij gaat het om meer grondstofkennis, proefondervindelijk onderwijs en burgerschap/beroepshouding. En voor Patissier ook om kostprijsberekeningen en duurzaamheid. Het kwalificatiedossier Boulanger komt in 2024 aan bod.
  • Meer contact en samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. En de aanpak van problemen om zo het onderwijs te verbeteren of te laten aansluiten bij de behoefte van het bedrijfsleven. Hierbij wordt gedacht aan een herleving van de ROBO’s. De NBOV-Onderwijscommissie overlegt hierover met de werkgroep van ROC-directeuren. Daarbij zijn de gezamenlijk geconstateerde problemen besproken en wordt een plan van aanpak vastgesteld om deze problemen op te lossen.

Doelstellingen NBOV-Onderwijscommissie voor na-, bij- en omscholing (Leven Lang Ontwikkelen)

  • Invoeren van branche-erkenning voor opleidingen die na-, bij- en omscholing aanbieden. Deze branche-erkenning is een waarborg voor de kwaliteit van een opleiding. Ook maakt het in de toekomst financiering van deze scholing uit verschillende fondsen mogelijk. De NBOV-Onderwijscommissie overweegt een infrastructuur op te zetten met daarin de branche-erkende opleidingen die ondersteuning krijgen voor de financieringsaanvraag. Dit geeft ondernemers overzicht en ontzorgt hen.
  • Invoeren van mbo-certificaten om zij-instromers (werkenden en werkzoekenden) gemakkelijker de benodigde kwalificaties te laten behalen. De NBOV wil beginnen met de mbo-certificaten Boulanger niveau 4 en Patissier niveau 4. De NBOV-Onderwijscommissie voert daarover gesprekken met het Horizon College in Heerhugowaard.

Enquête mbo-certificaten

Half april 2021 ontvangen NBOV-leden een enquête. Daarmee wil de NBOV de behoefte aan de invoering van mbo-certificaten peilen.

Wachtwoord resetten
Lid worden

Geniet van alle voordelen die een NBOV-lidmaatschap te bieden heeft