Succesvolle lobby NBOV: verlaging energiebelasting, aanpak ODE

De NBOV heeft samen met negen andere mkb-brancheverenigingen een lobby ingezet om de energielasten voor het mkb te verlagen. Resultaat daarvan is dat de energiebelasting in 2022 fors wordt verlaagd en dat op langere termijn de Opslag Duurzame Energie (ODE) daalt. Dit betekent een flinke lastenverlaging voor de ambachtelijke bakkerijsector. Wat betekent deze succesvolle lobby voor jou?

Voor 2022: forse verlaging energiebelasting

De energiebelasting wordt voor het mkb verlaagd. Dit betekent gemiddeld per mkb-bedrijf tot 15% lagere kosten:

  • Kleine bedrijven (schijf 1 van de energiebelasting) besparen tot 25%;
  • Middelgrote bedrijven (schijf 2 en 3) besparen tot 10 à 15%;
  • Grote bedrijven besparen tot ongeveer 5%.

Het grootste deel van de verlaging komt ten goede aan de eerste schijf. Dit is een begin: het doel is om ook voor bedrijven in de tweede en derde schijf een sterke verlaging te realiseren. Voor hen is de energiebelasting namelijk sinds 2019 fors verhoogd.

Voor 2021-2025: lobbyresultaten coalitieakkoord

De NBOV heeft regelmatig aangekaart dat de ‘ongelijkheid’ bij de ODE voor de ambachtelijke bakkerijsector moet worden opgelost. De ODE vult namelijk de subsidiepot voor de SDE++. Als energie-intensieve mkb-sector betaalt de ambachtelijke bakkerij veel ODE, maar kan tegelijkertijd nauwelijks gebruikmaken van de SDE++. We hebben daarvoor verbeterpunten aangedragen, waarvan de volgende in het coalitieakkoord zijn opgenomen:

  • In 2023 start de verlaging van de ODE op elektriciteit in schijf 2 en 3.
  • In 2023 wordt schijf 1 van de Energiebelasting op elektriciteit verlaagd met 5,23 cent. Tegelijkertijd wordt de eerste schijf voor gas met eenzelfde bedrag verhoogd. Wel wordt groen gas financieel ondersteund.
  • Er is besloten de financiering van de SDE++ vanuit de ODE verder te ontkoppelen. Daarmee verdwijnt de grondslag voor ODE.
  • In het coalitieakkoord staat een handreiking naar het mkb voor de betaalbaarheid en uitvoerbaarheid van het verduurzamen van het mkb. De NBOV zet in op een concreet aanbod van aantrekkelijke financiële regelingen voor het mkb, zonder verzwarende voorwaarden.

Voortzetting lobby

De NBOV zet de lobby voor lagere lasten voor het mkb door. Ook blijven we ons inzetten voor het betaalbaar houden van gasgestookte installaties, zolang er geen betaalbaar alternatief is. Daarnaast blijft de afschaffing van de ODE een speerpunt. De tien mkb-brancheverenigingen (waaronder de NBOV) hebben met VNO-NCW en MKB-Nederland nog twee aanvullende afspraken gemaakt:

  • Er komt een onderzoek naar de bijdrage van de verschillende bedrijven (van klein tot groot) aan de energietransitie. Het doel is een eerlijke kostenverdeling. Aan het onderzoeksvoorstel wordt gewerkt.
  • Het mkb moet op korte termijn beter toegang krijgen tot de subsidies voor energietransitie. Daarvoor wordt bekeken hoe bestaande regelingen zoals SDE, WBSO, MIA/Vamil en EIA verbeterd kunnen worden.
Wachtwoord resetten
Lid worden

Geniet van alle voordelen die een NBOV-lidmaatschap te bieden heeft