Beschikking Whk: controleer ‘m op tijd!

Heb je niet lang geleden de ‘mededeling sectorale premie’ of de ‘beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas’ (Whk) ontvangen? Controleer deze dan zorgvuldig en zo snel mogelijk na ontvangst. Als je bezwaar wil maken, moet de Belastingdienst het bezwaarschrift binnen zes weken na de datum van dagtekening ontvangen hebben. De NBOV zet op een rijtje waarop je verder nog moet letten bij controle van de mededeling of beschikking.

De beschikking gedifferentieerde premie Whk vermeldt de premies voor 2022 voor de Ziektewet (ZW) en de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Er is een verschil tussen werkgevers die ‘eigenrisicodrager’ zijn en werkgevers die via het UWV verzekerd zijn voor de risico’s van arbeidsongeschiktheid.

 • Een eigenrisicodrager is niet via het UWV verzekerd. De premiepercentages in de beschikking staan op 0%. Controleer of dit inderdaad zo is.
 • Een werkgever die via het UWV verzekerd is, draagt de gedifferentieerde premie Whk af als onderdeel van de premies werknemersverzekeringen.

Meer werkgevers zijn ‘kleine werkgever’

De premie Whk hangt af van de loonsom. In 2022 vallen meer werkgevers in de categorie ‘kleine werkgever’, omdat de maximale loonsom voor die categorie verhoogd is. Voor sommigen pakt dit voordeliger uit dan in 2021. Controleer of je onderneming in de juiste categorie is ingedeeld:

 • Kleine werkgevers (loonsom tot € 882.500,-) betalen een vaste sectorpremie (sector 13).
 • Middelgrote werkgevers (loonsom € 882.500,- tot € 3.530.000,-) betalen een premie die deels individueel en deels sectoraal is bepaald.
 • Grote werkgevers (loonsom vanaf € 3.530.000,-) betalen een individueel bepaalde premie.

2020 vormt de basis voor de premie

De premie Whk over 2022 wordt berekend met gegevens van 2020. Het gaat om het totaal aan ZW- en WGA-uitkeringen dat in 2020 is uitbetaald aan uitkeringsgerechtigden die aan de onderneming verbonden zijn. De beschikking vermeldt het totale bedrag dat aan oud-werknemers van de onderneming is uitbetaald. Op de ‘instroomlijst’ van het UWV staat wie dit zijn. Deze lijst kan je bij het UWV opvragen. De volgende punten bepalen de hoogte van je premie en kunnen je duizenden euro’s schelen. Controleer daarom de beschikking op het volgende:

 • Staat het juiste loonheffingennummer op de beschikking?
 • Was de werknemer bij je in dienst?
 • Wordt de werknemer niet dubbel geteld?
 • Klopt de ingangsdatum van de uitkering?
 • Was er sprake van ziekte bij zwangerschap of orgaandonatie?
 • Viel de werknemer onder de no-riskpolis?
 • Was de arbeidsbeperking te wijten aan een derde (regres)?

Op tijd bezwaar maken

Controleer de beschikking zo snel mogelijk na ontvangst en vraag zo nodig advies. Je accountant kan de premiepercentages voor de gedifferentieerde premie narekenen. NBOV-leden kunnen inhoudelijke vragen over de premie stellen aan de bedrijfsadviseurs van de NBOV.
Klopt er iets niet? Teken dan bezwaar aan. De Belastingdienst moet het bezwaarschrift binnen zes weken na dagtekening van de beschikking binnen hebben. Voor de meeste werkgevers is dat in de eerste week van januari. Ontvangt de Belastingdienst dit te laat, dan wordt het bezwaarschrift niet in behandeling genomen.

Wachtwoord resetten
Lid worden

Geniet van alle voordelen die een NBOV-lidmaatschap te bieden heeft