Energieprijzen: wat doet de NBOV voor jou?

Bakkers zijn grootverbruikers van energie: de stijgende energieprijzen betekenen daarom een forse kostenverhoging. De NBOV zet alle mogelijkheden in om deze kosten redelijk te houden. Ook de energietransitie vergt forse investeringen die (nog) niet altijd rendabel zijn. Bovendien betekenen hogere kosten dat er minder ruimte overblijft om te investeren. Energie is daardoor een van de grootste problemen voor bakkers geworden. De afgelopen weken is de NBOV hierover door verschillende media benaderd.

De NBOV zet zich in voor een werkbare en betaalbare energietransitie, zeker nu de energieprijzen snel stijgen. Sommige bakkers zien hun kosten inmiddels stijgen met vele tienduizenden euro’s per jaar. Daarom voeren we met andere brancheorganisaties een intensieve lobby rondom de energietransitie, in Den Haag en zo nodig ook in Brussel. Daarbij gaat het nu met name over de hoge energieprijzen en de compensatie daarvan voor grootverbruikers in het mkb. De NBOV gaat ook actief in op verzoeken van de media om over dit onderwerp te vertellen. Zo maken we onze boodschap bekend bij een breder publiek.

Lobby: ODE en compensatie energieprijzen

Samen met andere branches heeft de NBOV aan Den Haag gevraagd om vanaf 2022 de ODE voor mkb-ondernemers te verlagen. Zo willen we bereiken dat je energierekening niet nog meer stijgt en dat de ODE-lasten gelijker worden verdeeld.

Dat is nu meer dan ooit nodig, omdat bakkerijen als energie-intensieve mkb’ers vrijwel geen compensatie krijgen voor de hoge energieprijzen. Veel bakkerijen vallen ook in de derde schijf voor elektriciteit en daarvan is het tarief in 2020 met 177% gestegen. Alleen is overheidscompensatie voor mkb’ers gericht op de eerste schijf. Hierdoor ontvangt een bakker maar voor een zeer klein deel compensatie.

Op 18 oktober besteedde het Financieele Dagblad hieraan aandacht. NBOV-voorzitter Arend Kisteman gaf in het artikel aan dat de energierekening voor sommige bakkers “bijna niet te betalen is”. Hij legde uit dat de oplossing – verduurzamen – niet eenvoudig is, terwijl bakkers wel veel ODE betalen: “Om klimaatsubsidies te krijgen om bijvoorbeeld te investeren in elektrische ovens voor je bakkerij, moet je zoveel papieren invullen en kennis hebben. Daar moet je een externe partij voor inhuren en als kleine ondernemer haak je dan af.”

De NBOV vraagt daarom ook continu aandacht voor de enorme investeringen waar een mkb-ondernemer voor staat. Dit komt vooral door de stapeling van maatregelen voor de energietransitie. Denk daarbij aan het vervangen van gasgestookte ovens en/of stookinstallaties, vergroening van het wagenpark en de eventuele verplichting om zonnepanelen en wateropslag op bedrijfsdaken te installeren.

Naast deze intensieve lobby ondersteunt de NBOV ondernemers bij energiebesparing. We maken het eenvoudiger om aan de informatieplicht energiebesparing te voldoen.

Hulp bij energie besparen: DEB en energiecoach

  • Om je te helpen bij de energiebesparingsmaatregelen, werkt de NBOV samen met digitale bespaarassistent DEB. Zo krijg je als NBOV-lid inzicht in de mogelijke en verplichte maatregelen en in hoe je energie kan besparen.
  • Bedrijven die niet onder de informatieplicht energiebesparing vallen, kunnen sinds 1 oktober gebruikmaken van een gesubsidieerde energiecoach. De voorwaarden lees je op de pagina Energiecoach.

Informatieplicht energiebesparing eenvoudiger maken

De huidige manier waarop bedrijven hun gegevens voor de informatieplicht energiebesparing moeten indienen, is lastig. Daarom werkt de NBOV samen met andere brancheorganisaties, RVO en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan een nieuwe, duidelijkere versie. Je gegevens indienen verloopt daardoor bij de nieuwe ronde in 2023 sneller en gemakkelijker. Heb je van de omgevingsdienst vragen gekregen over de informatieplicht? Neem dan contact op met de NBOV of lees onze informatie over de informatieplicht.

Meer informatie

Lees ook onze pagina Energie en water.

Wachtwoord resetten