Verandering in wet betaald ouderschapsverlof

Voor elk kind onder de acht jaar heeft een medewerker recht op 26 weken ouderschapsverlof. Vanaf augustus 2022 wordt dit verlof deels betaald. Voor medewerkers met kinderen zijn er ook nog het zwangerschaps- en bevallingsverlof, (aanvullend) geboorteverlof en adoptie- en pleegzorgverlof. Waar moet je rekening mee houden als je medewerker ouder of verzorger wordt?

Allereerst het ouderschapsverlof. Dat is nu nog onbetaald, maar vanaf augustus 2022 wordt dat dus deels betaald. Je medewerker kan in het eerste levensjaar van het kind negen weken ouderschapsverlof opnemen tegen 70% van het salaris. Ouders die voor 2 augustus van dit jaar een kind krijgen, hebben hier ook recht op tot het eerste levensjaar van het kind. Betaald ouderschapsverlof is ook mogelijk voor ouders die een kind adopteren of pleegouder worden. Dit geldt alleen voor het eerste jaar na de dag van de feitelijke adoptie of plaatsing van het pleegkind.

Doel van het deels betaalde ouderschapsverlof is om ouders meer tijd te geven om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie. Het UWV betaalt de uitkering; als werkgever vraag je deze achteraf aan bij het UWV.

Verlof rondom geboorte

De regels zijn op dit vlak in de afgelopen paar jaren flink veranderd. Ook de ‘namen’ van de verlofsoorten zijn veranderd. Inmiddels is er het zwangerschaps- en bevallingsverlof, geboorteverlof, aanvullend geboorteverlof, betaald ouderschapsverlof en onbetaald ouderschapsverlof. In het volgende beknopte overzicht gaan we uit van de geboorte van een kind en laten we adoptie en pleegzorg buiten beschouwing:

Zwangerschap- en bevallingsverlof is voor de moeder van een (ongeboren) kind en duurt (minimaal) 16 weken. De medewerker ontvangt 100% van het loon en het UWV compenseert dit.

Geboorteverlof is voor de partner van de moeder. De medewerker ontvang 1 week verlof tegen 100% van het loon. Hiervoor is geen compensatie. De medewerker neemt dit op in de eerst maand na de geboorte.

Aanvullend geboorteverlof is voor de partner van de moeder die al geboorteverlof heeft genomen. De medewerker ontvang maximaal 5 weken verlof tegen 70% van het loon. Het UWV compenseert dit. De medewerker neemt dit verlof op in het eerste halfjaar na de geboorte.

Betaald ouderschapsverlof is voor de medewerker (beide ouders) met een kind onder de 1 jaar. Per kind krijgt de medewerker voor maximaal 9 weken verlof tegen 70% van het loon. Het UWV compenseert dit.

Onbetaald ouderschapsverlof is voor de medewerker (beide ouders) met een kind onder de 8 jaar. Per kind krijgt de medewerker maximaal 26 weken verlof, maar ontvangt hiervoor geen loon. De weken die de medewerker betaald ouderschapsverlof heeft genomen, gaan van de 26 weken af.

Weten welke soorten verlof er zijn en hoe ze elkaar opvolgen? Kijk op de website van de Rijksoverheid.

Bekijk ook de pagina vakantie en verlof.

Wachtwoord resetten
Lid worden

Geniet van alle voordelen die een NBOV-lidmaatschap te bieden heeft