Warenwetbesluit: graansoorten in naam brood

In het nieuwe Warenwetbesluit Meel en brood (vanaf 1 juli 2020) vermeld je naast de aanduidingen voor droge stof en het type brood, ook welke graansoort(en) zijn gebruikt in je brood. De vermelding van graansoorten is nu nog niet eenvoudig. Specsplaza zal daarom van veelgebruikte ingrediënten aangeven of zij tot het graanbestanddeel behoren. Softwareleveranciers kunnen dan met een vinkje aangeven welke ingrediënten tot de graanbestanddelen behoren in de receptuur van het brood.

Bepaal met het onderstaande stroomschema (bron: NBC) tot welke broodsoorten het brood behoort. Valt een broodsoort buiten de categorieën, dan geef je het zelf een warenwettelijke naam. Die warenwettelijke naam is dan een beschrijving van het brood, bijvoorbeeld: bruin brood met tarwe, spelt en gerst. Je mag fantasienamen gebruiken voor een brood. De warenwettelijke naam moet dan wel op het schapkaartje staan.

Rekenmodule

Het NBC komt ook met een rekenmodule om het graanaandeel in je brood te berekenen. Op basis daarvan maak je de keuze voor de aanduiding van het brood. En als je een receptuur wil aanpassen voor een specifieke benaming, dan is het verstandig om eerst goed naar het stroomschema te kijken.

Meergranen

Naast aanduidingen voor 1 of 2 granen kent de nieuwe wet de aanduiding voor meergranenbrood. Bij meergranen moeten er minimaal 3 granen gebruikt zijn voor het maken van het brood. Het hoofdgraanbestanddeel is daarbij voor maximaal 90% aanwezig. Granen die je gebruikt voor de decoratie en de broodverbetermiddelen tellen niet mee als graanbestanddeel.

Wachtwoord resetten
Lid worden

Geniet van alle voordelen die een NBOV-lidmaatschap te bieden heeft