Onderwijs

Onderwijs en permanente kennisontwikkeling is van groot belang voor de bakkerijbranche. Dit omvat:

  • middelbaar beroepsonderwijs (mbo) voor toekomstige bakkers
  • bijscholing van bakkers die al in de bakkerijbranche werken
  • opleiding en bijscholing van winkelpersoneel en medewerkers met ondersteunende functies 

Juist omdat onderwijs zo belangrijk is voor de vitaliteit van de sector, zet de NBOV zich in voor de kwaliteit daarvan:

  • Via de ROBO's draagt de NBOV bij aan de samenwerking tussen leerbedrijven, mbo-scholen en leerlingen.
  • De NBOV is medeoprichter en bestuurslid van Foodbase (voorheen NBA), voor gesubsidieerde trainingen voor de bakkerijsector.
  • De NBOV stimuleert het behoud en de ontwikkeling van vaktheorie in de bakkerijsector door de kennisbank Bakkerspedia: een interactief platform waar vakkennis kan worden gehaald, gebracht, gedeeld en ontwikkeld. Maak een account aan en doe mee!
 

Andere thema’s