Stappenplan overname of start bakkerij

Wat komt er allemaal kijken bij het overnemen van een bakkerij? Bakkerijen kunnen op verschillende manieren blijven voortbestaan. In veel van de gevallen is er opvolging vanuit de familie. Of een medewerker van de bakkerij zet het bedrijf voort. Dit zijn de minst ingrijpende voortzettingen van een bedrijf. Is dit niet mogelijk, dan zijn er twee andere opties. De bakkerij wordt overgenomen door een externe partij of door een andere bakkerij. Je leest de stappen in het stappenplan overname bakkerij.

Aankooptraject

Het aankooptraject in uitgebreid en neemt vaak veel tijd in beslag. De negen fases van dit traject vind je op de pagina aankooptraject.

Ondernemersplan

Een goed ondernemersplan is een manier om ideeën, feiten en verwachtingen helder op papier te zetten. Het is een plan waarin je je ideeën concreet maakt. Het plan geeft antwoord op vragen als: wat ga je aanbieden, wie wordt je doelgroep, hoe pak je dit aan, welke kosten horen daarbij en wat gaat het opleveren? Het is niet altijd eenvoudig om een ondernemersplan te schrijven. Kies je ervoor om zelf een bedrijf te starten? Dan worden er hogere eisen gesteld aan het ondernemersplan dan wanneer je een bedrijf overneemt. Zoek online naar voorbeelden van ondernemersplannen. Bedenk dat het tenminste de volgende onderdelen moet bevatten:

  • concept en langetermijnvisie
  • persoonlijke ervaring
  • organisatorische en juridische aspecten
  • marketingplan
  • financieel plan.

Rechtsvorm

Elk bedrijf moet een rechtsvorm kiezen om zo een juridische vorm te hebben. De meest voorkomende rechtsvormen in de bakkerijsector zijn de vof en de bv. Welke rechtsvorm het beste bij jou past, hangt af van een aantal factoren:

  • Welke risico’s zijn er in jouw bedrijf en privésituatie?
  • Hoe wil je de aansprakelijkheid regelen?
  • Welke rechtsvorm biedt de meeste fiscale voordelen?
  • Wat is de rechtsvorm van het bedrijf datje overneemt?

Zie voor meer informatie: welke rechtsvorm past bij mij en mijn bedrijfsvorm.

Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen (ook wel Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) genoemd) hoeft niet moeilijk te zijn. Als ambachtelijke (banket)bakker breng je dit bijvoorbeeld in de praktijk door:

Voedselveiligheid

Voedselveiligheid is een complex en belangrijk onderwerp in de bakkerij. Door voedselveilig te produceren, voorkom je als bakker dat consumenten ziek worden van je producten. De NBOV verdedigt de belangen van haar leden als het gaat om een onderwerp als voedselveiligheid. Dit gebeurt door overleg met de overheid, met partners uit de sector, in Europa en door je te informeren over relevante onderwerpen, zoals zout, etikettering, SpecsPlaza, Riskplaza en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Wet- en regelgeving

Iedereen kan een eigen bakkerijonderneming straten; een vaktechnische of ondernemersopleiding is formeel niet nodig. Als ondernemer krijg je te maken met allerlei rechten en plichten op het gebied van voedselveiligheid, arbeidstijdenwet en -omstandigheden, hygiëne, milieubeheer, etiketteren, grondstofallergie en gemeentelijke besluiten. Je komt al gauw in contact met allerlei instanties zoals Kamer van Koophandel, Belastingdienst, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), pensioenfonds, Sociaal Fonds Bakkersbedrijf, Inspectie SZW en gemeente.

Startershandleiding

Als startende ondernemer ben je meer dan welkom bij de NBOV. Speciaal voor starters hebben we een startershandleiding ontwikkeld. De handleiding gaat onder meer in op wet- en regelgeving, personeel, financiën, huisvesting en verschillende rechtsvormen. Starters met een instappersregistratie bij de NBOV kunnen de startershandleiding ontvangen.

Wat is je volgende stap?

Roept dit stappenplan vragen op of wil je over een bepaalde stap met iemand in gesprek. Onze adviseurs denken graag met je mee.
Wachtwoord resetten