Aansprakelijkheid e-bikes

Steeds meer bakkers gebruiken elektrische fietsen (e-bikes) om hun producten te bezorgen: ze zijn snel, milieuvriendelijk en handig. Ook in drukke binnensteden. Veel ondernemers weten niet dat voor elektrische fietsen die je zakelijke gebruikt vaak een aparte aansprakelijkheidsverzekering nodig is. Ze lopen daardoor grote financiële risico’s als de ondernemer of een medewerker er schade mee veroorzaakt.

Zakelijke e-bikes vallen buiten de bestaande aansprakelijkheidsverzekeringen. Ook vallen ze niet onder de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM), die regelt dat een aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen verplicht is. Controleer daarom of en hoe jouw elektrische fietsen verzekerd zijn. En sluit zo nodig een aparte aansprakelijkheidsverzekering af. Zo voorkom je dat je grote financiële risico’s loopt.

Voor speed-pedelecs, elektrische fietsen die harder kunnen rijden dan 25 km/uur, is volgens de WAM wél een aansprakelijkheidsverzekering verplicht. Deze verplichting geldt niet voor e-bikes die maximaal 25 km/uur halen. Voor deze zakelijke e-bikes moet je meestal een aparte aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Hoe is de verzekering bij aansprakelijkheid geregeld?

Bij particulieren is de aansprakelijkheid gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). Als een particulier een elektrische fiets bestuurt en schade veroorzaakt, valt dit onder de dekking van de AVP. Schade tijdens zakelijk gebruik valt nooit onder de dekking van de AVP. De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) dekt de aansprakelijkheid bij bedrijven. Zakelijke motorrijtuigen vallen niet onder die dekking, omdat die gedekt worden door de WAM. Veel elektrische fietsen zijn echter niet verplicht verzekerd volgens de WAM en vallen ook niet onder de dekking van de AVB. Daardoor is de aansprakelijkheid tijdens zakelijk gebruik meestal niet gedekt.

Voor particulieren is de verzekering voor aansprakelijkheid dus wel geregeld, maar voor zakelijk gebruik (vaak) niet. Ga daarom goed na of en hoe de aansprakelijkheid is verzekerd, wanneer je elektrische fietsen gebruikt in je bedrijf.

Wachtwoord resetten