Een stuwmeer aan vakantiedagen - herken je dit?

Vakantie is belangrijk. Als werkgever is het goed om te zorgen dat je medewerkers voldoende verlof opnemen. Toch lukt dat niet altijd en voordat je het weet zit je met een stuwmeer aan vakantiedagen op de balans. Dit kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de investeringsmogelijkheden. Hoe kom je hier vanaf? De basis ligt in een goede administratie.

Oorzaken

Zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof of vanwege medische redenen niet op vakantie kunnen. Of een medewerker maakt veel overuren die in de tijd-voor-tijd regeling terecht komen. Het zijn allemaal redenen waardoor er soms minder verlofuren opgenomen worden. Dat kan leiden tot het oppotten van vakantietegoed.

Voorkomen

Leg goed vast hoeveel dagen de medewerkers hebben, wettelijk en bovenwettelijk. Geef ook aan wanneer dagen vervallen of verjaren. Informeer je medewerkers schriftelijk wat de stand van zaken is. Wijs ze actief op de verval- en verjaringstermijn. Wettelijke vakantiedagen die niet zijn opgenomen, vervallen een halfjaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd.

Afhandelen

  • Stimuleer je medewerkers actief om vakantie op te nemen, in ieder geval de wettelijke dagen.
  • Bepaal collectieve vakantiedagen. Maak gebruik van de mogelijkheden.
  • Betaal bovenwettelijke vakantiedagen uit. Maak hierover afspraken met de medewerkers en leg deze vast in het personeelsreglement.
  • Voorkom een groot saldo in de tijd-voor-tijd regeling.

Onder personeelszaken vind je meer informatie over vakantie en verlof. En laat het ons weten als je aanvullende vragen hebt of persoonlijk advies wil.

Wachtwoord resetten
Lid worden

Geniet van alle voordelen die een NBOV-lidmaatschap te bieden heeft